Met de ingang van de nieuwe pbm verordening 2016/425 zijn distributeurs mede verantwoordelijk gesteld dat een op de markt aangeboden pbm steeds conform moet zijn. 

Compliance - Bata veiligheidsschoenen in combinatie met Bata Adapt

Met andere woorden, een klant vraagt een veiligheidsschoen aan bij de distributeur. De distributeur is verplicht de klant er op te wijzen dat de schoen bij het dragen van de schoen met een privé-steunzool niet meer conform is. Het technisch dossier is in dat geval immers gewijzigd (zie Europese verordening 2016/425, artikel 11.2).

”Wanneer een distributeur van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een pbm niet conform is met de toepasselijke essentiële veiligheids-en gezondheidseisen van bijlage II, mag hij het pbm pas op de markt aanbieden nadat het conform is gemaakt.”

Door de wijziging van het technisch dossier wordt de medisch specialist, fabrikant en moet hij ervoor zorgen dat de zolen worden aangepast aan de instructies van de fabrikant. Indien dit is uitgevoerd, is de pbm (weer) compliant.

  • Artikel 12
  • Bijlage II, paragraaf 1.4 punt c
  • Bijlage 999 punten l en/of m
  • Bijlage V paragraaf 4 punten be en/of c

~CTA_1~

Bata Industrials, producent van veiligheidsschoenen, is hier reeds jaren mee aan de slag. Dankzij de nodige investeringen in haar assortiment en hun Bata Adapt Systeem kunnen ze garanderen dat hun veiligheidsschoenen in combinatie met de persoonlijk, aangemeten steunzolen compliant zijn, mits de combinatie daadwerkelijk op de juiste wijze gedragen wordt. Met andere woorden, een specialist kan via de nodige procedures volledig conforme steunzolen, podologische zolen en aanpassingen afleveren in combinatie met Bata Industrials veiligheidsschoenen.

Om te controleren of fabrikanten en distributeurs van veiligheidsschoen zich houden aan de nieuwe pbm verordening 2016/425 is de Belgische overheid een Controlecampagne gestart.