Oplossingen

Het is onze ambitie om onze klanten te helpen hun veiligheidsprestaties op een compliant en kostenefficiënte manier te maximaliseren. Hiervoor hebben we de Integral Safety & Health Circle ontwikkeld. Deze cirkel stelt de stappen voor die u kunt doorlopen om een veilige en productieve werkomgeving te realiseren.

chart-svg Created with Sketch.
Analyse

Stel het niveau en de diversiteit van de risico’s vast.

Oplossingen

Bepaal welke PBM nodig is.

Bestellen & Leveren

Juiste PBM's, juiste moment, juiste plaats, voor de juiste persoon.

Beheer

Zorg dat de PBM correct gedragen en onderhouden worden.

Gedrag

Veilig werken vraagt meer dan de juiste PBM.

Analyse

Volgens artikel 5 van de Arbowet dient iedere organisatie te beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Wanneer de risico’s niet uitgeschakeld kunnen worden aan de bron of niet voldoende beperkt kunnen worden, wordt de RI&E ingezet om eventuele gezondheids- en veiligheidsrisico’s van medewerkers binnen de organisatie vast te stellen. Op basis van de resultaten van de analyse kan de vereiste selectie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor jouw werkomgeving bepaald worden.

Voor zowel het uitvoeren van RI&E’s als voor onderzoek omtrent gevaarlijke stoffen heeft Intersafe een samenwerking met een gespecialiseerde partner. Zij beschikken zowel over gecertificeerde arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeids- & organisatiedeskundigen als eigen laboratoria behorend tot de Nederlandse top voor arbeidshygiënisch-, milieutechnisch- en asbestonderzoek.

Meer weten?
Oplossingen

Het individuele risico is afhankelijk van de taak die de medewerker uitvoert op een specifieke locatie, welke omgevingsfactoren daar een rol in spelen en natuurlijk welke PBM worden gedragen.

Op basis van de RI&E wordt de specificatie en selectie van PBM beschreven. Vervolgens wordt de keuze voor de juiste PBM bepaald door de combinatie van processen, mensen en systemen binnen de organisatie.

Zo moeten bijvoorbeeld de PBM met een relatief korte levensduur, zoals helmen, handschoenen en stofmaskers, snel op locatie beschikbaar zijn en kan het verbruik evolueren in functie van omgevingsfactoren. Ook voor persoonsgebonden artikelen, zoals op maat gemaakte of bedrukte werkkleding of veiligheidsschoenen met orthopedische binnenzolen, bieden wij een passende oplossing.

Ons productassortiment omvat alle soorten PBM en veiligheidsmiddelen om jouw medewerkers te beschermen tegen de veiligheidsrisico’s waaraan ze blootgesteld worden.

Ons assortiment
Bestellen & Leveren

Om ervoor te zorgen dat de juiste PBM op het juiste moment bij de juiste persoon worden bezorgd, hebben we verschillende innovatieve bestelmethoden en logistieke kanalen ontwikkeld. Door ook de eindgebruikers te betrekken bij het bestel- en bezorgproces, kunnen we in grote mate bijdragen aan de bewustwording en de bereidheid van het dragen van de juiste PBM.

Afhankelijk van jouw wensen kun je bestellen via onze webshop en gebruik maken van het Employee Safety Manager platform wanneer je veiligheids- of beeldschermbrillen, gehoorbescherming op maat of op maat gemaakte kledingpakketten per medewerker wilt bijhouden.

Employee Safety Manager (Maatgebonden PBM's)
Beheer

Een persoonlijk beschermingsmiddel bereikt alleen zijn doel als het correct wordt gedragen en onderhouden. Met specifieke opleidingen en trainingen over hoe een persoonlijk beschermingsmiddel gedragen, onderhouden maar ook schoongemaakt moet worden, kan je er voor zorgen dat PBM correct en veilig worden gebruikt. Daarnaast bieden wij een professionele mogelijkheid tot Face Fittesten op locatie waarbij getest wordt of een masker goed afsluit en onderhouden wordt.
Je kunt het hele proces rondom het uitvoeren, up-to-date en inzichtelijk houden van vereiste keuringen en onderhoud op het gebied van
•          arbeidsmiddelen
•          BHV-middelen
•          PBM
Efficiënt doen met behulp van de Safety Equipment Manager 

Safety Equipment Manager
Gedrag

PBM dragen is één ding, maar veilig werken vraagt nog iets meer. Samen met jou werken we graag aan het verhogen van het veiligheidsbesef en gedragsverandering binnen jouw organisatie. Dit bereiken we door o.a. verschillende innovatieve mogelijkheden zoals toolboxen, workshops, al dan niet met acteurs, e-learning of virtual reality ervaringen.

Neem contact met ons op
Volg Intersafe SBU op