In de bouw zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ondanks het toepassen van de arbeidshygienische strategie toch vaak onvermijdelijk. PBM’s beschermen individuen tegen een veelvoud aan risico’s. Om uw medewerkers tegen deze risico’s te kunnen beschermen is het van groot belang dat de PBM’s voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

“Het voorkomen van arbeidsongevallen en werk gerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie in de ochtend naar zijn werk gaat, moet ’s avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen”, zegt inspecteur-generaal van de inspectie SZW, Marc Kuipers.
Bron: Arbo in bedrijf 2018 – Inspectie SZW)

Uit een eerder onderzoek is gebleken dat het merendeel van de bedrijven in Nederland niet (volledig) voldoet aan de Arbowet. Slechts 33 procent van de bedrijven houdt zich aan alle verplichtingen uit de wet.

Wet- & regelgeving PBM's

Waar moet u opletten bij de aanschaf en het dragen van PBM’s?

U moet in uw actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen beschrijven. Het is van belang dat de fabrikant waar u uw producten aanschaft en de producten zelf aan de juiste normeringen voldoen. Sinds het in werking
treden van de nieuwe Europese pbm-verordening 2016-425 is een conformiteitsverklaring verplicht: iedere fabrikant moet een juridisch document ondertekenen waarin hij bevestigt dat het product voldoet aan alle vereisten, zoals dat het product aangeboden is bij een
Europese geaccrediteerde Notified Body. Als de fabrikant niet in Europa gevestigd is, is de importeur verantwoordelijk voor het opstellen van een dergelijke conformiteitsverklaring.

Controleer altijd of de conformiteitsverklaring aanwezig is en of deze klopt, controleer de gebruiksaanwijzing en kijk of er een CE-merk op het product staat. En het belangrijkst: doe alleen zaken met betrouwbare fabrikanten en distributeurs.

Waar kan Intersafe ondersteuning bieden?

Ook bij Intersafe nemen wij deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Bij iedere toevoeging aan ons assortiment controleert Intersafe voorafgaand aan de inkoop of de fabrikant en de producten voldoen aan alle eisen van de nieuwe Europese PBM-verordening 2016-425.

Ziet u door alle wet- en regelgeving het bos niet meer?

Intersafe helpt u graag naar de geschikte persoonlijke middelen voor in de bouw die aan uw persoonlijke eisen én de geldende wet- en regelgeving voldoen. Het creëren van een koppeling tussen functie -> risico -> PBM is iets waarin wij ons onderscheiden.

Daarnaast biedt Intersafe kosteloos een online bestelsysteem aan. Op individueel niveau wordt een koppeling met de juiste PBM’s gemaakt, wordt geregistreerd welke PBM’s worden aangeschaft, wanneer deze aan vervanging toe zijn en wat het te besteden budget van de individuele medewerker is. Zo houdt u overzicht en grip op de aanschaf van PBM’s.

Wilt u meer te weten komen over het nut en noodzaak van het aanschaffen van PBM’s? Ontdek hier meer.

PBM bespaar calculator

Wilt u meer overzicht en grip op de aanschaf en de kosten van de PBM binnen uw organisatie? Onze Employee Safety Manager, een kleding management systeem, geeft u dit overzicht wat kan leiden tot een mogelijke besparing op de totale aanschaf van de PBM binnen uw organisatie.