<p>Veiligheidsbril, kan worden gebruikt om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.</p>