Schadelijk geluid is één van de grootste gevaren voor de gezondheid op de werkplek. In de nieuwe Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen 2016/425, wordt lawaai dat schadelijk is voor het gehoororgaan officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid. Als werkgever bent u, conform artikel 6.8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de EU Richtlijn 2003/10/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van lawaai, verplicht om uw werknemers te voorzien van gehoorbescherming wanneer de dagdosis gemiddeld genomen gelijk is aan of hoger is dan 80 dB(A). U biedt uw personeel bescherming tegen gehoorbeschadiging door bijvoorbeeld het gebruik van otoplastieken, op-maat-gemaakte gehoorbescherming.

Otoplastieken

Otoplastieken

Het gebruik van de juiste otoplastieken verkleint het risico op gehoorbeschadiging. Door de gehoorbescherming daadwerkelijk zonder onderbreking te dragen, wordt de drager continu beschermd tegen schadelijk geluid. Het is dan ook belangrijk dat otoplastieken comfortabel zitten.
Een optimale demping, afgestemd op het geluidsniveau, zorgt voor een goede spraakverstaanbaarheid en draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer.

Marktleider in otoplastieken

Gehoorbescherming is zo uniek als een vingerafdruk. Al meer dan 25 jaar levert Intersafe otoplastieken van Elacin . Deze gehoorbeschermers worden individueel op maat gemaakt, wat de gehoorbescherming comfortabel maakt. Elacin is pionier op het gebied van gehoorbescherming en marktleider wanneer het gaat om op-maat-gemaakte gehoorbescherming.

Aanmeten en levering

Voor het aanmeten van de op maat gemaakte otoplastieken heeft u als werkgever een tweetal opties.

Aanmeten van otoplastieken op locatie
Een van de Sales Engineers van Elacin komt langs op uw locatie om een afdruk te maken van de gehoorgang van uw medewerker(s).

Aanmeten bij een servicepunt
Uw medewerker gaat langs bij een van onze servicepunten – binnen ons ruime netwerk van audiciens – in Nederland en België.  In dat geval wordt er een persoonlijke aanmeetopdracht aangemaakt door Intersafe, welke iedere individuele medewerker overhandigd aan de audicien voor het aanmeten van de otoplastieken. De audicien maakt, net als de sales engineers van Elacin, een afdruk van de gehoorgang van de medewerker.

Als de afdrukken van de gehoorgangen zijn gemaakt worden deze door Elacin gemaakt in. Vervolgens worden de otoplastieken door de Sales Engineer van Elacin volgens afspraak geleverd op de gewenste locatie.

Vervanging otoplastieken

Naarmate mensen ouder worden, verandert de gehoorgang. Hierdoor kan de demping van een otoplastiek afnemen. Vervang daarom tijdig de gehoorbeschermers van uw werknemers en voorkom het risico op een gehoorbeschadiging. Om een continue bescherming van het gehoor te waarborgen dienen de otoplastieken na vier jaar vervangen te worden. De leverdatum van de aangemeten gehoorbescherming slaan wij voor u op. zodat wij u tijdig kunnen herinneren aan het einde van de levensduur van het product.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op.