Per juni 2015 is Intersafe wederom gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008. Verreweg de bekendste kwaliteitscertificering, welke het managementsysteem voor kwaliteit beslaat.

Work safe Feel safe met ISO 9001:2008

Met het certificaat laat Intersafe zien dat haar kwaliteitssysteem een integraal onderdeel uitmaakt binnen haar organisatie. Intersafe verbetert continue haar performance op het gebied van kwaliteit.
Het is een continu proces waarbij wij zoeken naar mogelijkheden hoe wij onze processen kunnen optimaliseren zodat wij beter aan de vraag van onze klanten kunnen voldoen.