De COVID-19 pandemie heeft geleid tot ongekende uitdagingen voor regeringen, werkgevers, werknemers en het grote publiek in verband met het Coronavirus en de vele gevolgen daarvan voor de economie. De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk richt zich op strategieën om de processen voor veiligheid en gezondheid op het werk te versterken, zodat zij beter bestand zijn tegen huidige en toekomstige crises, voortbouwend op de lessen die zijn geleerd en de ervaring die is opgedaan op het gebied van veiligheid op het werk.

De COVID-19-pandemie heeft ingrijpende gevolgen gehad voor bijna elk aspect van de economie: risico om met het virus te worden besmet, grootschalig banenverlies in belangrijke sectoren, bedrijfssluitingen, mobiliteits- en vliegreisbeperkingen, lockdowns, sluiting van scholen en de gevolgen voor de wereldwijde toeleveringsketens. De snelle veranderingen die zijn doorgevoerd om de crisis het hoofd te bieden, hebben geleid tot hoge werkloosheidscijfers, verlies van arbeidsuren en bedrijfssluitingen, maar ook tot veel onzekerheid over het behoud van een baan voor veel werknemers. Tijdens de crisis zijn werknemers en bedrijven in de informele sector in het bijzonder blootgesteld aan risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk omdat zij geen adequate bescherming genieten.

Naast het risico om met het nieuwe coronavirus te worden besmet, zijn werknemers in alle sectoren geconfronteerd met andere gevaren die tijdens de pandemie aan het licht zijn gekomen, waaronder verhoogde uitingen van werkgerelateerde stress, geweld en intimidatie. Nieuwe werkmethoden en -procedures die zijn aangenomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, kunnen ook leiden tot nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk, waaronder chemische, ergonomische en psychosociale risico’s.

De cruciale rol van internationale arbeidsnormen bij de aanpak van de COVID-19-crisis

De aanbeveling van 2017 inzake werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor vrede en veerkracht (nr. 205) schetst een strategische aanpak van reacties op crisissituaties, gebaseerd op sociale dialoog. Zij benadrukt het belang van het bevorderen van veilige en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en roept op tot het opbouwen van veerkracht om een crisis te voorkomen, te verzachten en erop voor te bereiden door middel van risico-inventarisatie en -beoordeling, risicobeheer en preventie en het verzachten van negatieve gevolgen.
In de context van COVID-19 beschermen verscheidene bepalingen van internationale arbeidsnormen de veiligheid en de gezondheid van werknemers in een breed scala van sectoren en beroepen.

Het Verdrag van 1981 inzake veiligheid en gezondheid op het werk (nr. 155) en de bijbehorende Aanbeveling nr. 164 roepen op tot het aannemen van een samenhangend nationaal beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk en tot het nemen van maatregelen op nationaal niveau en op het niveau van de ondernemingen ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid en ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Zij leggen ook de basisrechten en -verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk vast, die alle van essentieel belang zijn om de nadelige gevolgen van pandemieën zoals COVID-19 voor de veiligheid en de gezondheid op het werk te voorkomen en te beperken.

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2021 roept op tot het voortbouwen op de belangrijkste elementen van nationale systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk, waarbij wordt benadrukt dat elk element even belangrijk en relevant is voor deze uitdagingen.

Hoe kan Intersafe helpen de veiligheid op uw werkplek te verbeteren?

Om de huidige en toekomstige crises het hoofd te bieden, ondersteunen onze PBM-specialisten u elke dag bij uw strategieën om de systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk te versterken. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over al onze innovatieve oplossingen om uw dagelijkse veiligheidsaanpak te optimaliseren.

Bron en meer over de wereldwijde dialoog over veiligheid en gezondheid op het werk om te reageren op noodsituaties en crises.