Weg met weggooien! De wegwerpmaatschappij heeft z’n langste tijd gehad. Nederland 100% circulair in 2050, dat is het doel van de Rijksoverheid. Vooruitlopend op die ambitie, streeft Techniek, Bouw en Infraconcern (TBI) al geruime tijd naar verduurzaming van haar bedrijfskleding. De doelstelling: 40% van het gewicht van de ingekochte bedrijfskleding circulair in 2017 en zelfs 100% in 2022. Een ambitieus plan waar Intersafe samen met specialist FBBasic en vier kleding- en schoenenleveranciers graag aan meewerkt.

Weg met weggooien

“Thermische recycling. Dat klinkt misschien mooi, maar het is niets meer dan verbranden van de kleding waarbij warmte wordt teruggewonnen”, legt Lynn Vanheule van Intersafe uit. “Het is nu vaak de enige vorm van recycling. Dat moet en kan anders.” Als Business Development Manager met ook corporate social responsibility in haar portefeuille, werkte ze daarom al enige tijd met Category Manager Gert-Jan van Spanje en verschillende leveranciers aan recyclebare veiligheidskleding. Maar de duurzame doelstelling van TBI bracht alles in een stroomversnelling. “Fabrikanten en partijen die los van elkaar bezig waren met circulaire ontwikkelingen, werken nu samen aan een generieke oplossing”, schetst Gert-Jan. “Dat zorgt voor een vliegwieleffect!”

Van product naar proces

Dat vliegwieleffect was precies wat TBI voor ogen had. Duurzaamheid staat traditioneel hoog op de agenda bij het concern. Niet omdat de markt en de overheid erom vragen, maar vooral vanuit het DNA van de organisatie en de persoonlijke overtuiging van de mensen binnen TBI, legt Productgroupbuyer Mané Pinto Rodrigues uit: “Wij zijn het aan de generaties na ons verplicht iets te doen. Daarom wilden we de markt in beweging krijgen. We wilden voor retourstromen bijvoorbeeld geen container van fabrikant X en een andere van fabrikant Y, maar één proces voor alle ingenomen veiligheidskleding. Intersafe is de uitdaging aangegaan om dat te faciliteren.” Een leerzaam traject voor alle partijen waarbij de focus in het begin vooral lag op de producten. “We benaderden schoenenfabrikant Emma en kledingfabrikanten HAVEP, Schijvens en Tricorp. Al snel kwamen we erachter dat alle fabrikanten individueel al heel vooruitstrevend bezig waren. En toen ook FBBasic erbij werd betrokken, leerden we dat circulariteit vooral gaat over het proces, en niet alleen over het product”, bekent Gert-Jan van Spanje. “Uit welke grondstoffen is een product opgebouwd, hoe haal je de producten terug, hoe zorg je dat het product op de juiste manier uit elkaar gehaald wordt, wat doe je met de onderdelen en grondstoffen, waar zitten de grootste kosten, enzovoort. Dat vergt een hele andere mindset.”

Stap voor stap

Vanwege de complexiteit van de circulaire keten – van cradle to cradle – is het goed dat de verschillende fabrikanten samenwerken. “Ze versterken elkaar”, vertelt Lynn Vanheule. Ook Mané Pinto Rodrigues signaleert dit: “Ieder heeft hetzelfde doel voor ogen. Ondanks de soms verschillende belangen, is iedereen bereid tot samenwerking. Dat is echt uniek! Samenwerking is ook van belang om volume te creëren. We moeten de kosten over een aantal levenscycli inzichtelijk maken. De aanvangsinvestering (kostprijs) is vaak iets hoger, bovendien is de markt nog niet gewend aan retourlogistiek met de daarbij komende verwerking en integrale kosten.” “Natuurlijk helpt het dat TBI deze duurzame ambitie heeft en dus bereid is te investeren in deze ontwikkeling. Maar toch proberen we de meerkosten zo laag mogelijk te houden”, verzekert Lynn Vanheule. Dat veel bedrijven afwachten tot de cirkel straks letterlijk helemaal rond is, vinden beide dames onverstandig. “Je moet ergens beginnen”, vindt Mané Pinto Rodrigues. “En het gaat misschien met kleine stapjes, maar met iedere stap komen we dichter bij ons doel. Voorlopig is er al 12.000 kilo aan oude bedrijfskleding ingezameld waar bijvoorbeeld isolatiemateriaal van is gemaakt.” Lynn is het met haar eens. “Hoewel die producten natuurlijk nog niet circulair zijn gefabriceerd, is het recyclen ervan een hele belangrijke stap in het transitiedenken. Alleen de doener leert!”

Draagproef

Naast het duurzame aspect, heeft circulair denken nog meer voordelen. Gert-Jan van Spanje: “Denk aan social return en werkgelegenheid. Er ontstaat een hele nieuwe keten aan sortering en ontmanteling waarin juist mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans krijgen.” Naast het behoud van grondstoffen beperkt inname van bedrijfskleding ook risico’s van bijvoorbeeld imagoschade. “Alles draait om bewustwording. We moeten het de dragers van de kleding daarom zo makkelijk mogelijk maken. We zijn bezig met een goede retourlogistiek voor TBI waarin voor iedereen duidelijk is wat er met kleding en schoenen moet gebeuren. Daarnaast loopt er een draagproef waarbij twintig proefpersonen onder andere een parka, sweater, t-shirt, soft shell en overall dragen van gerecycled en geregenereerd polyester en katoen. We zijn erg benieuwd naar hun bevindingen!”

Meer weten

Neem voor meer informatie contact met ons op. Weg met weggooien!