Lasrook is vaak niet zichtbaar met het blote oog. Het ontstaat doordat lasdraad of basismetalen door de verschillende lasprocessen verdampen en vervolgens condenseren tot heel hele fijne deeltjes. Als deze deeltjes eenmaal ingeademd zijn dan kunnen griepachtige symptomen zich binnen 24 uur na blootstelling voordoen. Hoewel de symptomen meestal van korte duur zijn en patiënten volledig herstellen, kan herhaalde blootstelling aan lasrook leiden tot chronische aandoeningen zoals bronchitis, longoedeem en zelfs botschade.

Weet u hoeveel gram lasrook u jaarlijks inademt?

Verschillende industrieën zijn zich al jaren bewust van het bestaan van metaaldampkoorts of een van de vele synoniemen die worden gebruikt om de aan de industrie gerelateerde kwalen te beschrijven. Deze beroepskwalen, die meestal worden veroorzaakt door de blootstelling aan koper, magnesium, zink, lood en ozon, staan onder meer bekend als kopergieterkoorts, koperrillingen, zinkrillingen, galvaniseursvergiftiging, koperkoorts, metaalgieterskoorts, maandagkoorts en verstikkingen.

Metaalarbeiders en lassers moet zich dan ook bewust zijn van de mogelijke gevaren, de oorzaken en de effecten ervan. Het is ook belangrijk dat medewerkers die betrokken zijn bij lasprocessen goed zijn opgeleid in het juiste gebruik en onderhoud van beheersmethoden zoals plaatselijke afzuiging en ademhalingsbescherming.

Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. Voordat een geschikte ademhalingsbescherming wordt gekozen moet volgens de wet een risicobeoordeling (RI&E) worden uitgevoerd. Via een RI&E moet een inventarisatie plaatsvinden van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Bij deze beoordeling moet naar een aantal zaken worden gekeken, zoals de aard van de risico’s, de manier waarop personen worden blootgesteld en het niveau van persoonlijke blootstelling. Bovendien moet worden beoordeeld of de bestaande beheersmaatregelen de persoonlijke blootstelling adequaat beheersen.
Als wordt geconcludeerd dat de blootstellingbeheersing niet adequaat is, moeten werkgevers verdere maatregelen treffen om blootstelling te verminderen. Als het beheer van de blootstelling dan alsnog onvoldoende wordt geacht dan moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) zoals ademhalingsbescherming gebruikt worden.
3M biedt daarom een reeks onderhoudsvrije maskers en motoraangedreven ademhalingsystemen. Deze kunnen bescherming bieden tegen de gevolgen van stof, metaaldampen, ozon en tegen de hinderlijke geuren die vrijkomen bij het lassen zoals lasrook.

Selecteer de juiste pbm’s
Bij booglassen en MIG/TIG laswerkzaamheden, of het gebruik van aluminium, roestvrij of gepolijst staal en koper kan ozongas vrijkomen. In die situatie moet het gebruik van ademhalingsbescherming overwogen dat een laag actieve houtskool bevat, zoals het 3M 9925 lasrookmasker of the 3M 9928 premium lasrookmasker. Deze maskers kunnen onder een laskap gedragen worden.

3M Adflo motoraangedreven ademhalingsbescherming
De Adflo motorunit is speciaal ontworpen voor de lasser in combinatie met de bekroonde Speedglas laskappen. Het slimme en compacte model is gemaakt om aan te sluiten bij de specifieke werkomstandigheden van de lasser.
Met de keuze van het juiste filter biedt de Adflo motorunit een effectieve bescherming tegen zowel stofdeeltjes als gassen en dampen – alles in één systeem. De filters kunnen onafhankelijk van
elkaar vervangen worden, of het deeltjesfilter of het gas- en dampfilter – ze hoeven niet gelijktijdig vervangen te worden. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld de 3M Speedglas 9100xxi met het Adflo Motoraangedreven Ademhalingssysteem.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.