Van 17 tot en met 21 juni 2019 organiseert Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E.
In deze week worden ondernemers en organisaties opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.

Week van de RI&E 2019

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Een organisatie loopt risico’s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie, ofwel RI&E, helpt u om scherp te krijgen welke risico’s er zijn in uw bedrijf en hoe u uw risico’s aan gaat pakken. Het opstellen van zo’n RI&E en het maken van een plan van aanpak kunt u als ondernemer gemakkelijk zelf doen. Op www.rie.nl vindt u alle informatie om een RI&E te maken.


Meer informatie?

​Benieuwd wat Intersafe voor u kan betekenen omtrent de RI&E? Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu Of neem contact op met ons via het contactformulier

Meer informatie?