Van 21 tot en met 25 september 2020 organiseert Steunpunt RI&E de 6e Week van de RI&E. In deze week worden ondernemers en organisaties opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema ‘de ondernemer centraal’.

RIE

Ondernemers kennen hun bedrijf als geen ander en weten over het algemeen goed wat er in hun organisatie speelt. Zo ook de belangrijkste risico’s op het gebied van gezond en veilig werken. Maar hoe ga je op een goede manier met die risico’s om? En welke risico’s zijn minder zichtbaar? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om op een gestructureerde manier de risico’s op een rijtje te zetten én een haalbaar plan van aanpak te maken om maatregelen te nemen.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

Een organisatie loopt risico’s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie, ofwel RI&E, helpt u om scherp te krijgen welke risico’s er zijn in uw bedrijf en hoe u uw risico’s aan gaat pakken. Het opstellen van zo’n RI&E en het maken van een plan van aanpak kunt u als ondernemer gemakkelijk zelf doen. Op www.rie.nl vindt u alle informatie om een RI&E te maken.

Bekijk tevens het treffende informatiedocument van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Hierin wordt beschreven wat een RI&E is, u leest antwoorden op veel gestelde vragen en de 7 stappen van de RI&E worden kort en bondig toegelicht.

Lees meer over de RI&E