In de Europese verordening 2016-425 staat beschreven dat de fabrikant verantwoordelijk is voor het bepalen van de levensduur van een persoonlijk beschermingsmiddel, zoals een veiligheidshelm, indien deze aan veroudering onderhevig is en dit in de gebruiksaanwijzing moet vermelden. Alle veiligheidshelmen zijn om die reden voorzien van een houdbaarheidsdatum.

Bovendien moeten persoonlijke beschermingsmiddelen conform artikel 8.3 van de Arbowet, waaronder een veiligheidshelm, vervangen worden wanneer deze niet meer goed functioneren (bijvoorbeeld als deze beschadigd is).

Maar wist je dat de beschermingskracht van een helm na verloop van tijd afneemt, zelfs als het geen impact te verwerken heeft gekregen?

Voor helmen geldt dat deze eerder vervangen moeten worden dan einde levensduur, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, wanneer deze worden beïnvloed door factoren zoals:

  • Chemische invloeden (vervuiling door olie, vet en verf)
  • Extreme hitte en kou
  • UV-straling
  • Veroudering of uitdroging van het materiaal

Wat is de impact van opslagtijd op de levensduur van helmen?

Het kan voorkomen dat veiligheidshelmen een tijdje ongebruikt opgeslagen liggen, maar ondertussen verloopt de levensduur. Voor sommige helmen geldt, dat wanneer ze onder goede condities* ongebruikt zijn opgeslagen, de houdbaarheidsduur van de helm met enkele jaren verlengd kan worden. Dus dan kun je de duur van de tijd dat ze opgeslagen lagen optellen bij de levensduur. Indien dit van toepassing is, moet de betreffende fabrikant dit afzonderlijk bevestigen.

*Let op: Plaats nooit een helm op de hoedenplank. Intensieve zonlicht en warmte kan de helm aantasten. Raadpleeg de fabrikant voor een juiste en volledige instructie voor opslagomstandigheden.

Hoe kom ik achter de levensduur van mijn helmen?

Zoals je leest, is de levensduur van veiligheidshelmen een lastig onderwerp. Raadpleeg jouw RI&E om te weten wanneer de veiligheidshelmen op jouw werkplek vervangen moeten worden. Wil je meer weten over de levensduur en opslagtijd van jouw veiligheidshelmen? Neem dan contact op met jouw Intersafe contactpersoon.
📧 info@intersafe.eu 📞 +31 (0)78 618 14 00