De sectie hoogwerkbedrijven van de VSB heeft geconstateerd dat de inspectie van klimmaterieel, zoals ladders, trappen en rolsteigers, te lichtzinnig wordt opgevat. Niet alleen laat de kwaliteit van de feitelijke inspectie te wensen over, ook het aantal vakbekwame en goed getrainde inspecteurs neemt af en wordt er te vaak gebruik gemaakt van ‘goedkope alternatieven’ met toenemend valgevaar tot gevolg.

VSB vraagt aandacht voor kwaliteit inspectie klimmaterieel

Jaarlijkse inspectie is verplicht op basis van Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 7: Arbeidsmiddelen, art. 7.4a Keuringen en Warenwetbesluit Draagbaar klimmaterieel. Deze inspectie moet volgens de Arbowet door een deskundige worden uitgevoerd. Aanvullend aan wettelijke eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden werken steeds meer eindgebruikers van klimmaterieel volgens een kwaliteits- en/of veiligheidszorgsysteem zoals ISO en VCA. Bij dergelijke systemen komt het inspecteren van klimmaterieel eveneens ter sprake.

Om als inspecteur te voldoen aan de in de Arbowetgeving gestelde eisen van deskundigheid is er door de VSB (Vereniging van steiger- en hoogwerk- en betonbekistingbedrijven) een tweedaagse cursus Inspectie van Draagbaar Klimmaterieel ontwikkeld. De cursus wordt door een erkende cursusinstantie gegeven en geldt als geaccrediteerde training op dit gebied. De cursus wordt afgesloten met een examen en een vakbekwaamheidscertificaat als bewijs dat de deelnemer geleerd heeft om klimmaterieel te inspecteren.

Inspecteurs die de cursus met goed gevolg doorlopen, zijn dan in het bezit van het  vakbekwaamheidscertificaat conform de ISO 17024.  Hiermee kunnen werkgevers aantonen dat hun werknemers beschikken over de juiste beroepspecifieke deskundigheid en geregistreerd staan in de internationale databank www.certcheck.nl. Werkgevers zijn wettelijke verplicht ervoor zorg te dragen dat hun werknemers beschikken over de juiste beroepspecifieke opleiding en deskundigheid. Het bewijs hiervoor is met  het persoonscertificaat Inspectie van Draagbaar Klimmaterieel gegarandeerd, omdat de examens worden afgenomen door een onafhankelijk examenbureau, dat onder toezicht staat van een Certificatie Instelling  Det Norske Veritas Certification die weer onder toezicht staan van de Raad voor Accreditatie.

Naast deze door de VSB ontwikkelde tweedaagse cursus, worden er door derden nu ook verkorte trainingen inspectie klimmaterieel aangeboden. Hierbij wordt echter het noodzakelijke niveau van veiligheid uit het oog verloren. Deze trainingen nemen een halve dag in beslag; de deelnemer ontvangt na afloop een bewijs van deelname. Het spreekt voor zich dat dit bewijs in geen verhouding staat tot het vakbekwaamheidscertificaat volgens de  ISO 17024.

De VSB is dan ook bezorgd dat deze korte trainingen ten onrechte de indruk wekken dat de betreffende inspecteur automatisch vakbekwaam is. De deskundigheid na een halve dag training kan immers niet altijd worden vergeleken met de deskundigheid van een inspecteur die een tweedaagse opleiding heeft genoten. Goed onderhoud vergt een goede opleiding én de juiste deskundigheid. Om mogelijke ongevallen te voorkomen, adviseert de vereniging dan ook gebruik te maken van de officiële cursus en van inspecteurs die beschikken over een persoonscertificaat en de benodigde deskundigheid.  Het is daarbij van belang om te beseffen dat goed onderhouden arbeidsmiddelen niet alleen meer veiligheid garanderen maar ook langer meegaan.

Gekwalificeerde keurmeesters van Intersafe
De medewerkers van Intersafe Services zijn uitgebreid opgeleid voor de inspectie van klimmaterieel, zoals ladders, trappen en rolsteigers. Ze zijn vakbekwaam om deze diensten uit te voeren en gekwalificeerd door STE (Scaffolding Training Europe) als keurmeerster voor draagbaar klimmateriaal.

Contact
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl.
Meer informatie vindt u ook op www.vsb-online.nl