In landen om ons heen en ook in Amerika hoort het onlosmakelijk bij het gebruik van adembeschermingsmiddelen. Hier in Nederland gaan sommige bedrijven er helaas en onterecht wat losser mee om, met alle risico’s van dien. We hebben het over de periodieke controle op de juiste pasvorm van deze middelen. De FitTest geeft duidelijkheid en voorkomt schijnveiligheid.

Voorkom schijnveiligheid

Hierbij komt ‘fit’ van het Engelse woord voor ‘passend’. Met de FitTest
maken we dragers van adembeschermingsmiddelen bewust van de noodzaak van een juiste pasvorm en we laten hen ervaren wat voor
verschil dat maakt. Daarvoor hebben we een speciale toolbox ontwikkeld.
Met die toolbox voldoet u aan de wettelijke verplichting om werknemers
voorlichting te geven over de risico’s waaraan zij blootgesteld kunnen
worden. Zo’n toolbox duurt maximaal een uur. Maar er is meer nodig dan
alleen die informatieoverdracht.

Het is noodzakelijk dat medewerkers
weten wanneer een adembeschermingsmiddel goed of niet goed werkt. FitTest ervaren
Om te voldoen aan de richtlijn, biedt Intersafe Services B.V. de FitTest.
Dit is een kwantitatieve test, waarmee met behulp van speciale meetapparatuur
is vast te stellen hoeveel deeltjes zich tijdens de meting binnen
en buiten het masker bevinden. De medewerker zet het masker met de
adembescherming op en wordt dan aangesloten op de meetapparatuur.
Uit de meting komt de Fit-Factor naar voren. Die laat zien in hoeverre het
adembeschermingsmiddel ook echt effectief is. Dat maakt medewerkers
onmiddellijk en indringend bewust van de verschillen die daarbij kunnen
optreden. Ze zien het namelijk van elkaar, omdat ze in groepjes aan de
test deelnemen. Dat maakt ze vervolgens heel ontvankelijk voor de informatie,
het versterkt elkaar. Goed inplannen

FitTest

De FitTest moet bij alle gebruikers van gelaatsstukken periodiek worden
afgenomen. Het gaat daarbij zowel om stofmaskers (vanaf FFP3) en
half- of volgelaatmaskers. Vooraf kunnen we met u bespreken hoe we
die groepsgewijze tests kunnen inplannen. Bij een goede planning is het
mogelijk vier medewerkers in een uur te testen. In een dagdeel zijn
zodoende wel zestien medewerkers te testen.

U kunt zelf bepalen welke
tijden daarvoor het beste uitkomen, zodat het geen problemen oplevert
bij het productieproces. U selecteert zelf de betrokken medewerkers
en plant ze ook in. Tevens levert u de testmaskers aan, waarop wij
die prepareren voor de test. We testen dus met de middelen die daadwerkelijk
door de medewerkers worden gebruikt. In het verlengde van
deze service heeft Intersafe Service B.V. nog meer te bieden. We bieden
meerdere incompany cursussen. Zo kunt u bij ons ook terecht voor een
praktijkcursus Gasmeten, een cursus Werken in besloten ruimtes en
voor gebruikersinstructies.