Vorige editie heb ik u gevraagd om ons te laten weten waar u in geïnteresseerd bent of dat u een thema heeft waar wij meer aandacht aan moeten besteden. Bedankt voor uw reacties. In navolging van uw input heeft het Intersafety Fokker Event plaatsgevonden, een dag afgestemd op hun specifieke wensen en actuele thema’s.

Veiligheidsnieuws nr. 4 2018

Work safe Feel safe

Daarnaast hebben we van u vernomen dat werkkleding, handschoenen en veiligheidsschoenen onderwerpen zijn die breed worden gedragen en voor veel mensen van groot belang zijn. Bovendien informeren wij u graag over de verschillende mogelijkheden op het gebied van adembescherming. Aanvullend en voortbordurend op de trend dat de keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) steeds vaker is gebaseerd op het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. In deze editie leest u een interessant artikel over het maken van de keuze voor de juiste oog- en gelaatsbescherming vanuit de voorgeschreven richtlijnen.

Veiligheid komt van binnen

De keuze van pbm moet tweeledig worden benaderd. Ten eerste binnen de kaders van de wet- en regelgeving en dáárbinnen gebaseerd op de intrinsieke motivatie om veilig te willen werken. Als je vanuit jezelf denkt en werkt, wil je elke dag weer veilig thuis komen en je wilt dat de mensen om je heen ook weer veilig thuis komen. Dit betekent voor de één dat hij of zij moet zorgen dat de juiste pbm beschikbaar zijn en voor de ander dat hij of zij ze correct draagt en onderhoud.

Overtreffende trap

Omdat evenementen en trainingen bewezen bijdragen aan het maken van de juiste keuze, het gebruik en het onderhoud van pbm en veiligheidsmiddelen is hier ook aandacht voor. Heeft u na het lezen een goed idee of mist u voor u belangrijke thema’s? Laat het ons weten.