Be prepared: NSWE 2018

In alweer de laatste editie van het Veiligheidsnieuws van dit jaar kijken we uit naar 2017 en verder. Nog voordat het jaar voorbij is, evalueren we wat we afgelopen periode hebben behaald, geleerd en hoe we dat volgend
jaar nog beter aanpakken.

Dit jaar zijn er belangrijke beslissingen genomen over de nieuwe Europese Verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) die een behoorlijke impact op onze en dus ook uw bedrijfsvoering kunnen hebben. Ons doel is dat wij u alleen pbm’s leveren die aan de, meest recente van toepassing zijnde, wet- en regelgeving voldoen. In de nieuwe pbm-verordening vallen sommige productgroepen namelijk in andere risico-categorieën en krijgt certificering een einddatum. Bovendien zitten notified bodies nu al tot over hun oren in het werk met onder meer hertrainingen in voorbereiding op de hercertificeringen. Ook wij zijn inmiddels begonnen en anticiperen op de komende wijzigingen.

Om te zorgen dat wij goed voorbereid zijn en u op één dag volledig kunnen informeren, vindt het National Safety at Work Event plaats op donderdag 15 maart 2018 in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.

In voorbereiding op dit nationale kennis- en netwerk event, zijn wij in 2017 aanwezig op verschillende evenementen en publiceren wij via diverse kanalen. Zowel online via social media, webshops en e-nieuwsbrieven als
offline via het Veiligheidsnieuws en vakbladen. Bovendien organiseren wij regelmatig seminars of webinars al dan niet in samenwerking met strategische partners die u inhoudelijk van innovatieve kennis kunnen voorzien.
Wat zijn uw vraagstukken, welke trends raken uw bedrijfsvoering? Via al deze kanalen achterhalen wij hoe wij nog beter kunnen inspelen op uw behoeften om in 2018 wederom een kwalitatief hoogwaardig event te verzorgen.

Heeft u suggesties wat u terug wilt zien op het NSWE? Laat het ons weten.