De toekomst is Innovatie
Innovatie heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.), aldus Wikipedia. De A+A staat in het teken van productinnovaties. Fabrikanten halen alles uit de kast om de nieuwste trends en technologieën op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen te presenteren.

Veiligheidsnieuws nr. 4 2015

Wij presenteren u in deze editie de nieuwste innovatie op het gebied van het bestelproces van correctieveiligheids- en beeldschermbrillen met de Employee Safety Manager. Daarnaast zijn zowel de samenwerking tussen Dura Vermeer, Intersafe en Manderley als de campagne met de ANWB innovaties die wij u met trots presenteren. Nieuwe ideeën, die via nieuwe processen zijn ontwikkeld tot innovatieve goederen en diensten. Goederen en diensten die moeten bijdragen aan een veilige werkomgeving, want dat is waar Intersafe voor staat.

Als je continu bezig bent met het optimaliseren van de veiligheid op het werk dan kun je niet anders dan innoveren. Lees bijvoorbeeld het persoonlijke verhaal van Strukton-directeur-Hillemans, een situatie die ons allemaal kan overkomen. Creëer de gelegenheid voor mensen om veilig werken bespreekbaar te maken, dan komen die inzichten vanzelf.

Roger van Meer heeft geen afscheid genomen, zoals u leest in deze editie. Hij heeft nieuwe ideeën over mensen en merken. Ideeën welke hij vorm geeft vanuit zijn eigen onderneming. Het verheugt ons te kunnen bevestigen dat zijn creativiteit, inspiratie en motivatie voor Intersafe
behouden blijven. Een nieuw proces dat leidt tot nieuwe goederen en diensten, gebaseerd op nieuwe ideeën. Roger van Meer is niet op te volgen in één persoon. Daarom heeft Intersafe ervoor gekozen te innoveren in haar organisatiestructuur. Enerzijds stuurt de CEO nu rechtstreeks
de verkooporganisatie in Nederland aan. Anderzijds, neem ik op het gebied van marketing het stokje over van Roger. Niet alleen in Nederland, maar juist op corporate niveau, om best practices makkelijker te kunnen delen en efficiënter onze doelstellingen na te streven. De
komende periode leest u hier meer over.

Wij wensen u veel leesplezier.