ROL IN DE KETEN

De eerste vernieuwde editie van het Veiligheidsnieuws is goed ontvangen. We hoorden positieve reacties én puntjes die nog verder ontwikkeld kunnen worden. Zo blijven we continu verbeteren.

Veiligheidsnieuws nr. 2 2017

De inhoud van dit Veiligheidsnieuws is opgebouwd op basis van de stappen van de Safety Circle. Het midden van de cirkel is donkerblauw. Donkerblauw staat voor fundamentele onderwerpen die voor onze branche gelden. Het begint met kennis; kennis van de branche, ontwikkelingen, stakeholders en wetgeving. Daarom verwijs ik u graag naar het artikel over ‘Meerwaarde bieden door kennis’. Natuurlijk zijn wij trots op onze CPO Oscar Breure die als voorzitter van de Vereniging Veilig en Gezond Werken (VVGW, voorheen AVAG) het belang van samenwerking in de keten benadrukt. Dit belang vindt u ook terug in onze publicaties over circulariteit. Waarbij het niet alleen gaat over het recyclen van kleding of schoeisel, maar over ieder zijn rol in de gehele keten. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn steeds actuelere onderwerpen. Zowel op het gebied van het milieu, maar ook sociale verantwoordelijkheid en dat binnen de kaders van de wetgeving. In het artikel over voetbescherming (donkergroen) informeren wij u over het toepassen van de wetgeving.

Van betrokkenheid naar eigen verantwoordelijkheid

Maar hoe zorgen we nu dat iedereen zijn of haar ‘rol in de keten’ pakt? Alleen het geven van kaders vanuit de wetgeving is niet voldoende. De kracht zit in het individu. Daarom moeten maatregelen en middelen persoonsgebonden worden ingezet, afgestemd op het individu. In de artikelen met lichtblauw in de kop leest u over de keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De lichtgroene artikelen vertellen u vervolgens meer over hoe deze op personen afgestemde beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbrillen, bij de juiste persoon terecht komen. In het eerste artikel leest u over de functie van logo’s op bedrijfskleding. Heeft u er wel eens aan gedacht dat deze ‘verpersoonlijking’ van werkkleding betrokkenheid tot gevolg heeft? In het interview met Heineken leest u hoe deze betrokkenheid daadwerkelijk wordt omgevormd naar eigen verantwoordelijkheid. Buiten dit praktijkvoorbeeld, welke rood is gekleurd, leest u in het geelgekleurde artikel over de werking van ons brein achter ons gedrag. En dan is de cirkel weer rond, letterlijk en figuurlijk.

Ik wens u veel leesplezier!