Let’s move forward

In het eerste nummer van dit jaar heb ik u geïnformeerd over hoe Intersafe zich weer volledig op haar klanten kan richten nu we weer “in control” zijn. Het National Safety at Work Event (NSWE) op 16 april in de Van Nelle Fabriek was daar een prachtig voorbeeld van. Als hoofdsponsor van het event had Intersafe groots uitgepakt om bezoekers te laten zien waar we toe in staat zijn. Centraal in de hal was de Integral Safety & Health Circle geplaatst; op ware grootte, voorzien van 10 iPads waarop met een animatiefilm alle diensten en services van Intersafe in beeld werden gebracht.

Veiligheidsnieuws nr. 2 2015

Met circa 1.000 bezoekers, van het juiste kaliber, groeit het National Safety at Work Event uit naar de positie die het National Safety at Work Platform zich tot doel heeft gesteld. 

Doelstelling NSWP: Alle stakeholders op het gebied van veilig & gezond werken bij elkaar brengen. Ons doel is een klimaat te creëren waaruit een cultuur kan ontstaan die tot veilig gedrag leidt.

In deze editie van het Veiligheidsnieuws leest u verschillende verslagen van sprekers op het congres. Belangrijke thema’s van de sprekers waren de High Performance Organisaties en de noodzakelijke cultuur omslag: van Moeten naar Willen. We moeten samen werken aan intrinsieke motivatie voor veiligheid bij onze collega’s.

Intersafe heeft Innovatie als een van haar klantwaarden. Een dergelijke waarde dient in alle facetten tot uitdrukking te komen. Na 43 jaar trouwe dienst zijn wij tot de conclusie gekomen dat het kantoorpand aan de Kamerlingh Onnesweg in Dordrecht niet meer in staat is ons de uitstraling
te bieden die recht doet aan wie we als organisatie willen zijn. Daarom zullen we dit jaar binnen Dordrecht verhuizen naar een eigentijds kantoorpand aan het water, pal naast de karakteristieke spoorbrug over de Oude Maas. Sinds 27 april een koninklijke locatie die vraagt om
een grand parade van zakelijke successen. Verderop in dit nummer meer hierover.

Veel leesplezier,
Roger van Meer