In het oog van de orkaan
Voor mijn gevoel bevinden we ons in het oog van de orkaan; Herkent u dat gevoel? Een periode die over een eeuw zal worden aangeduid als een belangrijke transitieperiode in de geschiedenis. Je merkt aan alles om je heen dat er heel veel in hoog tempo aan het veranderen is. En toch proberen we krampachtig vast te houden aan het bekende, het vertrouwde. Is het de angst voor het onbekende? Of de (onverwachte)- voorliefde voor het vertrouwde?

Veiligheidsnieuws nr. 2 2014

De wereld om ons heen verandert in een dusdanig hoog tempo en produceert zoveel informatie dat de antwoorden er waarschijnlijk al wel zijn. Maar we hebben elkaar nodig om de juiste antwoorden bij de juiste vraagstukken te vinden. Alle veranderingen vragen ook een andere benadering van samenwerken en samenleven. Ook een andere benadering van leidinggeven is volgens mij belangrijk; niet vanuit macht of controle, maar door samen te ontdekken wat de werkelijke vraagstukken zijn en wat de bijbehorende antwoorden zijn. Mensen lijken soms oppervlakkig en ongeïnteresseerd, maar in werkelijkheid is men geëngageerder dan ooit. Nodig mensen uit om mee te doen en laat je overspoelen door enthousiasme, betrokkenheid en contacten. Dit is de tijd waarin binnen een mum van tijd revoluties worden ontketend en hulpacties op touw worden gezet. 

Ook binnen onze branche, onze netwerken en onze organisaties zullen we deze transitie moeten maken. Nieuwe bedrijfsculturen en nieuw gedrag op het gebied van veiligheid. Vanuit een voorbeeldfunctie als manager, maar ook als individu. Mensen accepteren niet meer een verschil tussen de leider en het individu in deze tijd van transparantie. Om die stap te maken, zullen we misschien wel uit de luwte moeten stappen en ons laten meesleuren, naar waar de wind ons voert.

In dit nummer verschillende artikelen over wetgeving, ontwikkeling in duurzaam ondernemen bij één van onze klanten en bij een toeleverancier. Daarnaast een inspirerend verhaal als reactie op het vorige Veiligheidsnieuws over “Je bent je eigen evenement”.

Veel leesplezier.
Roger van Meer
General Manager