Vanuit een optimistische houding, proactieve stappen nemen
In het eerste nummer Veiligheidsnieuws van dit jaar heb ik als thema “Pessimisme is een status, Optimisme is een werkwoord” gekozen. In dit nummer wil ik laten zien hoe Intersafe vanuit dit optimisme actief de markt bewerkt. Onder druk van de economie is er (naar mijn mening té) veel aandacht geweest voor prijsstelling. Daarom is het nu hoog tijd om meer aandacht te vragen voor de inhoud!

Veiligheidsnieuws nr. 2 2013

Tijdens het National Safety at Work Event (NSWE) op 4 april heeft Intersafe daarom actief ingestoken op het onderwerp risicomanagement. Hoe creëren we een balans tussen veiligheid en beheersing? Is veiligheid een kostenpost of een investering voor de lange termijn voor alle stakeholders?

We hebben op het evenement groots uitgepakt om bedrijven te informeren. Investeren in het verbeteren van de werkomstandigheden in een veranderende markt. Hierbij doel ik op veranderingen op het gebied van wetgeving, maar ook binnen producten en diensten.

In dit nummer treft u verschillende artikelen aan die dieper ingaan op de deelaspecten van het NSWE. Het is fijn te ervaren dat de markt onze actieve aanpak positief waardeert in haar
beoordeling en vertrouwen in Intersafe. Optimisme in combinatie met actie blijkt ook in deze kritische tijden te lonen.

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Roger van Meer
General Manager