Vrijwel ieder zichzelf respecterend bedrijf beschikt over procedures, trainingen en systemen om de werkplaats en de productieprocessen zo veilig mogelijk in te richten. Maar is dit afdoende? Om veiligheid binnen de organisatie werkelijk te borgen, is het veiligheidsgedrag van medewerkers en leidinggevenden minstens zo belangrijk.

Veiligheidsdenken: de mens centraal

Intersafe onderzoekt, in samenwerking met Greenshoot HR, hoe veiligheidsdenken en het bewust omgaan met risico’s binnen bedrijven verbeterd kan worden. Hierbij richten we ons niet zozeer op procedures en hulpmiddelen, maar stellen wij in plaats daarvan de mens centraal: hoe kan het veiligheidsdenken binnen de organisatie worden verhoogd? Het onderzoek richt zich met name op de ontwikkeling van een instrument dat de persoonskenmerken en gedragsvoorkeuren van medewerkers en leidinggevenden in kaart brengt. Hierbij gaat het specifiek om persoonskenmerken en gedragsvoorkeuren die gericht zijn op het maken van keuzes die veilig gedrag en denken in risico’s bevorderen.

Selectie aan de poort
De ene persoon vertoont meer veilig gedrag en denkt eerder in risico’s dan de ander. Door een betere selectie ‘aan de poort’ van nieuwe medewerkers met oog voor deze aspecten, wordt de veiligheid binnen de organisatie vergroot. Daarmee bent u er echter nog niet: u kunt het proces alleen monitoren door het periodiek herhalen van een dergelijke meting. Herhaling levert een belangrijke bijdrage aan de continue ontwikkeling van het veilig denken en handelen van alle medewerkers. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende.

De rol van de leidinggevende
Een leidinggevende is niet alleen de ‘baas’ binnen de organisatie, maar eerst en vooral ook een voorbeeld. Om veiligheidsgedrag binnen het bedrijf te borgen, zal de leidinggevende dus met name zélf het gewenste veiligheidsgedrag moeten vertonen. Ook heeft hij of zij de taak om de ander aan te spreken op diens veiligheidsgedrag. Tot slot rust op de schouders van de leidinggevende de verantwoordelijkheid om medewerkers te motiveren en hun zelfinzicht op het gebied van veiligheid te vergroten. Juist daar zijn hulpmiddelen, zoals deze methodiek, essentieel om de veiligheidsperformance van de medewerker te versterken.

Veilig gedrag vertaald naar persoonlijkheid?
Natuurlijk is het niet in één oogopslag te zien of iemand ‘veilig gedrag en risicodenken’ in zich heeft. Toch kunnen we meer dan we denken. Er zijn verscheidende gedragskenmerken waarvan we weten, of ten minste vermoeden, dat deze een relatie hebben met veilig denken en veilig gedrag. Nauwgezet, gewetensvol gedrag bijvoorbeeld is een belangrijke indicator voor het (kunnen) denken in risico’s. Het kunnen interpreteren van persoonlijkheidskenmerken en het vertalen ervan naar de competenties ‘veilig gedrag’ en ‘risicodenken’ geeft aan wie binnen de organisatie meer of minder risico loopt.

Uiteraard betekent dit niet, dat iedereen met een verhoogd risico direct zal moeten afvallen uit het sollicitatieproces of ontslagen dient te worden. Maar inzicht in dergelijke risico’s biedt wel de mogelijkheid tot alertheid en het opzetten van ontwikkelprogramma’s om veilig gedrag en veilig denken te bevorderen.

Deelnemen aan ons onderzoek?
Greenshoot HR is voornemens om, samen met Intersafe, verder onderzoek te doen naar veiligheidsgedrag en het bewust omgaan met risico’s. Hierbij wordt niet alleen gebruikgemaakt van literaturstudies en praktijktoetsen, maar ook van HR-Analytics als methode om onderbouwd tot een ‘Veiligheid en Risico’-profiel te komen. Dit profiel kan vervolgens worden gebruikt voor selectie en ontwikkeling.

Graag willen wij in contact komen met bedrijven die geïnteresseerd zijn in de inzet van een dergelijk instrument. Met uw hulp maakt u deze ontwikkeling mogelijk! Wilt u meer weten over de ontwikkeling van dit instrument en/of op welke wijze u hieraan kunt bijdragen? Neem dan contact op met Cyril Litjens gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige/ Arbeids en Organisatiedeskundige via E C.Litjens@intersafe.eu of M +31 (0)6 511 85 548.