Pas een paar maanden oud en slechts 50 tot 200 nanometer groot, maar desalniettemin de hele wereld in z’n greep: COVID-19. De komst van het nieuwe coronavirus heeft de maatschappij zoals wij die kennen volledig op z’n kop gezet, zowel privé als op de werkvloer.

Veilig werken met behulp van gezichtsmaskers

Aangezien de overdracht van COVID-19 plaatsvindt via menselijk vocht, is het belangrijk om voldoende afstand te houden en goede handhygiëne te betrachten. Ook het gebruik van gezichtsmaskers kan een rol spelen bij het beperken van virusverspreiding.

Ook -of beter gezegd: juist- in deze vreemde tijd staat veiligheid bij Intersafe voorop. Wij helpen u dan ook graag bij het selecteren van de juiste maskers. Zo hopen wij te bereiken dat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) met een hoger beschermingsniveau alleen ingezet worden in situaties waarin dat écht noodzakelijk is. Op deze manier blijven deze PBM’s beschikbaar voor hen die ze het hardst nodig hebben.

Wanneer kiest u welke bescherming?

Om te bepalen welke bescherming uw medewerkers nodig hebben, bepaalt u eerst aan welke risico’s zij worden blootgesteld en in welke mate. Het risiconiveau van een virusoverdracht hangt samen met de virale belasting en de frequentie en duur van de blootstelling: een medewerker in de industrie die 10 minuten op een afstand van 80 centimeter van zijn collega werkt, loopt dan ook minder risico op een COVID 19-besmetting dan een zorgmedewerker die een bronchoscopie uitvoert en kan een mondneusmasker een geschikt alternatief zijn.

  • Stoffen gezichtsmaskers

Een stofmasker, ook wel ademhalingsbeschermingsmasker genoemd, is een persoonlijk beschermingsmiddel en sluit dankzij z’n ontwerp strak aan op het gezicht. Het masker is verkrijgbaar in drie typen: FFP1, FFP2 en FFP3. Hoe hoger de categorie, hoe beter het stofmasker beschermt tegen deeltjes die door de lucht verspreid worden. Bij werkzaamheden waarbij grote hoeveelheden aërosolen vrijkomen, adviseert het RIVM om minimaal een FFP2-masker te gebruiken.


FFP2 masker

Dit masker moet voldoen aan de Europese Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen 2016/425 en aan EN 149:2001+A1:2009.

FFP2 masker


  • Chirurgische mondneusmaskers

Het chirurgische mondneusmasker, ook wel bekend onder de naam medisch masker, is geen persoonlijk beschermingsmiddel en verkrijgbaar in twee soorten: type I en type II. Of een masker behoort tot type I of type II wordt bepaald door de Bacteriële Filtratie Efficiency (BFE). De BFE geeft aan hoe effectief het masker is in het tegenhouden van besmettelijke deeltjes. Chirurgische maskers zitten enigszins losjes op het gezicht, want de randen van dit type gezichtsmasker zijn niet ontworpen om volledig strak rond de neus en de mond aan te sluiten. Deze  chirurgische maskers zijn geschikt voor situaties waarin het niet mogelijk is om voldoende afstand te bewaren. In de zorg worden dergelijke maskers onder andere gebruikt op afdelingen met meerdere corona-patiënten bij elkaar, waarbij geen sprake is van direct patiëntencontact en bij de verpleging of verzorging van individuele patiënten.


Chirurgisch masker

Chirurgische maskers type II moeten voldoen aan de richtlijn Medische Hulpmiddelen en aan de norm EN 14683:2019.

Chirurgisch masker


Het chirurgische masker: type II of type IIR?

Medische maskers type II zijn onderverdeeld in twee klassen: type II en type IIR. De Splash Resistant Pressure, die aangeeft in welke mate het masker bestand is tegen spatten van mogelijk verontreinigde vloeistof, bepaalt of het masker behoort tot type II of type IIR. Een regulier type II medisch masker beschermt niet tegen spatten en zal de drager dan ook niet voldoende beschermen in situaties waarin er  sprake is van het spatten van bloed of andere lichaamsvloeistoffen. Maskers van het type IIR zijn wél spatbestendig: de toevoeging “R” staat voor splash resistance oftewel spatweerstand.

In klinische toepassingen waarbij er geen risico is op contact met bloed of andere lichaamsvloeistoffen biedt een masker type II afdoende bescherming. Beroepsgroepen die wél het risico lopen om met lichaamsvloeistoffen in aanraking te komen, zoals zorgmedewerkers, zijn gebaat bij  spatbestendige chrirurgische maskers.

  • Social masks gezichtsmaskers

Mondkapjes, herwasbare maskers of gezondheidsmaskers, welke benaming je ook gebruikt, het zijn in principe stukjes stof, bijvoorbeeld katoen, om voor je mond (en soms je neus) te dragen om de mensen om je heen te beschermen tegen vocht dat je zou kunnen verspreiden. Om ervoor te zorgen dat de productie en het economisch verkeer dar ontstaat door de creatie van dit soort maskers, die geen PBM’s zijn, worden gereguleerd en om schijnveiligheid te voorkomen, hebben overheden in de landen om ons heen reeds regelgeving in het leven geroepen, daar waar de Nederlandse overheid nog werkt aan het vastleggen van richtlijnen waaraan deze maskers moeten voldoen. Deze social masks worden van 1 juni verplicht om in de trein, bus en metro in Nederland te dragen.


Social masker

Er wordt in Nederland gewerkt aan de ontwikkeling van een een technische specificatie van maskers voor gebruik in het openbaar vervoer zoals dat per 1 juni 2020 door de overheid verplicht wordt.

Social masker


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over gezichtsmaskers of wilt u een bestelling plaatsen?

Neem dan gerust contact met ons op via uw accountmanager of vul dit contactformulier in.