Bij deze geven wij u een update omtrent de gevolgen welke de uitbraak van het Corona COVID-19-virus heeft op levering van diverse Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) in Europa.

Update Impact COVID-19-virus op de PBM markt

Waar in eerste instantie de uitbraak de meeste impact had op productie in het Verre Oosten, met name China, zien we nu ook grote gevolgen voor productie en distributie binnen Europa.

Aan de ene kant zien we nog steeds een sterk gestegen vraag naar vooral stofmaskers, disposables en, in mindere mate, brillen. Aan de andere kant zien we een stagnatie in de aanvoer. Productie in met name China wordt in eerste instantie gebruikt voor de thuismarkt en werd niet langer verscheept naar Europa. Europese productie kan de ontstane vraag niet aan en is daarnaast moeilijk op te schalen. We zien inmiddels dat productie en levering voor een deel van de producten weer op gang komen in China, zij het in relatief kleinere batches en lang niet voor alle artikelen.

Daarbij heeft de Duitse overheid 4 maart jl. een exportstop op Corona gerelateerde PBM afgekondigd. Niet alleen betreft dit stofmaskers, maar ook disposable kleding, goggles en enkele typen handschoenen. Enkele grote fabrikanten als 3M, uvex, Dräger, KCL en Moldex zijn in Duitsland gevestigd en hebben te maken met deze exportrestrictie. Ofschoon wij direct begonnen zijn met inkoop van artikelen buiten Duitsland, ontkomen ook wij niet aan langere levertijden voor deze alternatieven.

Het effect van de beslissing door de Franse overheid op 4 maart jl. om in Frankrijk voorraden FFP2 maskers op te eisen, is nog niet duidelijk. Dat dit gaat leiden to extra capaciteitsproblemen lijkt onoverkomelijk.

Dit alles resulteert in het feit dat wij te maken blijven hebben met langere levertijden en onbevestigde inkooporders, ondanks dagelijks contact met onze toeleveranciers omtrent huidige en toekomstige behoeften. Wij doen er alles aan om u van de reguliere hoeveelheden producten te voorzien en waar mogelijk zullen wij daarnaast alternatieven aanbieden uit ons uitgebreide pakket artikelen. Hoewel wij begrijpen dat u ook dringende behoefte heeft aan bevestiging van uw orders, kunnen wij deze niet altijd direct geven.

Wij vragen uw begrip omtrent deze noodsituatie en verzoeken u om een goede afstemming met uw vaste contactpersonen binnen Intersafe te hebben.

Wij zullen u regelmatig een update sturen omtrent de situatie.