Aangezien de veiligheid van onze medewerkers voor ons van het grootste belang is, volgen we de situatie met betrekking tot de uitbraak van het nieuw coronavirus (2019-nCoV) op de voet.

Update Coronavirus

Op groepsniveau blijven we de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als referentie hanteren. Daarnaast volgen we van nabij de aanbevelingen door de lokale overheden in de landen waar we aanwezig zijn.

Ook hebben we als organisatie extra (hygiëne) voorzorgsmaatregelen genomen.

Evenementen

M.b.t. evenementen volgen wij in Nederland het advies van het RIVM dat er op dit moment geen reden is om evenementen te vermijden of af te lassen. Daarnaast hebben wij contact opgenomen met de GGD die dit tevens bevestigt en houden ons aan hun aanbeveling om de ontwikkelingen dagelijks te volgen via de officiële kanalen van de WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public en lokaal voor Nederland: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.


Hygiëne leaflet

​Download hier de leaflet met 6 stappen om de kans op Corona te verkleinen.

Hygiëne leaflet