Rotterdam – per 1 mei 2013 heeft Shield Group de activiteiten van het milieulaboratorium van Intersafe overgenomen. Het milieulaboratorium van Intersafe is een specialist op het gebied van legionella inspecties, analyses en advies. Door deze overname door Shield Group heeft u de beschikking over een nog completer aanbod van diensten op het gebied van legionella consultancy en advisering rond binnenklimaat en luchtkwaliteit.

Strategische ontwikkeling milieulaboratorium van Intersafe door overname door Shield Group

De expertise van Intersafe ligt op het gebied van veiligheid en welzijn voor medewerkers van haar klanten op het werk. Intersafe richt zich op het voorzien in oplossingen en expertise voor veilig werken op de werkplek. “Veiligheid en gezondheid op het werk is een dynamische markt waarin je met veel verschillende partijen te maken hebt. Uiteindelijk draait het om het bijdragen aan de continue optimale veiligheid van het individu, de werknemer”, aldus Yves Pétin, CEO Intersafe.

Het milieulaboratorium is binnen Intersafe ontstaan uit één van de vele initiatieven tot het bedienen van onze klanten. Gedurende een succesvolle periode heeft het milieulaboratorium zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van legionella en binnenklimaat. Uit ons onderzoek naar de strategische positie van het milieulaboratorium binnen Intersafe is evenwel naar voren gekomen dat het laboratorium binnen de toekomstige strategie niet behoort tot de focus van Intersafe. Hierdoor komt het binnen de organisatie niet in aanmerking voor investering in verdere ontwikkeling en expertise. Het is dus in het belang van onze klanten dat het milieulaboratorium zich voegt bij een organisatie waar het wel binnen de strategische focus ligt en vanuit die organisatie wordt bediend.

Shield Group directeur Hans van der Wart: “Het milieulaboratorium is voor ons juist wel een strategische aanvulling op ons huidige dienstenaanbod. Bovendien geeft zij invulling aan onze strategie om zowel nationaal als internationaal groei en ontwikkeling te verwezenlijken. Met de overname van het milieulaboratorium zijn wij in staat om onze opdrachtgevers nog beter te bedienen. Enerzijds door onze capaciteit en dekkingsgraad voor de inspecties, monstername en testen uit te breiden en anderzijds onze expertise op het gebied van risico inventarisaties en advisering op het gebied van legionella en binnenklimaat te vergroten. Dit zowel voor Nederlandse (het milieulaboratorium is zowel geaccrediteerd als gecertificeerd) als Belgische (erkenning) opdrachtgevers. Het milieulaboratorium ondersteunt haar diensten met een datamanagement tool, geheten LabApp, welke in te zetten is om haar opdrachtgevers qua beheer van risico’s te ontlasten. Dit komt sterk overeen met de e-services die de andere bedrijven binnen Shield Group aan onze klanten ter beschikking stellen.”

Over Intersafe
Intersafe is toonaangevend Europees leverancier van een uitgebreid pakket aan producten en diensten voor de veiligheid op de werkplek, met haar thuisbasis in Nederland, België en Frankrijk. Intersafe combineert een uitgebreid producten- en dienstenpakket met een klantgerichte service en kennis van veiligheid en veiligheidsproducten. Intersafe kan in meerdere landen een uniforme oplossing bieden, afgestemd op de business en distributiestrategie van (internationale) klanten. Intersafe draagt bij aan innovatieve oplossingen die de arbeidsomstandigheden, veiligheid en het welzijn van uw medewerkers op een hoger niveau brengen. Daarmee is Intersafe dé gesprekspartner voor veilig werken, voor elke werkplek. Zowel in de industrie als op kantoor.

Voor meer informatie: www.intersafe.eu

Over de Shield Group
Shield Group International is een internationaal opererende e-TIC bedrijvengroep, dat wil zeggen dat al onze bedrijven actief zijn op het gebied van Testen, Inspectie en Consultancy en dit gecombineerd met educatie en e-diensten (data services). Onze bedrijven zijn dagelijks bezig met Risico & Compliance Management op het gebied van gevaarlijke stoffen, microbiologie en situaties in woon- en werkomgeving.

Shield Group streeft ernaar om een gezonde leef- en werkomgeving te creëren die vrij is van asbest, keramische vezels, legionella, schimmels, chemicaliën, microbiologische organismen en situaties die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid of schade opleveren aan het milieu. Daarom staan al onze  medewerkers achter ons adagium ‘Keeping the future in shape’.
In de nieuwe samenstelling groeit Shield Group naar ruim 500 medewerkers, waarvan zo’n 180 in Nederland. Op dit moment heeft Shield Group bedrijven in Nederland, België, Denemarken, Engeland, Schotland en Spanje.

Voor meer informatie: www.shield-group.eu