Retourlogistiek is de start van een reis naar circulariteit.

Te complex de organisatie is er niet klaar voor, het heeft te veel impact… Als het om circulair ondernemen gaat, is er nog een wereld te winnen. Maar waar veel bedrijven beren op de weg zien, zien FBBasic en Intersafe juist kansen: ‘Begin alvast met de eerste stap: retourlogistiek. Het is makkelijker dan je denkt!’

Stap voor stap naar circulair

In de kledingindustrie stappen steeds meer pro-ducenten over op duurzamere grondstoffen als Tencel® hennep of biokatoen. Ook zien we een verschuiving in het gebruik van nieuw naar recy-cled polyester, en van chroom naar plantaardig gelooid leer. En zo zijn er tal van positieve ontwik-kelingen in onze branche. “Toch is het nog niet voldoende. De milieudruk vanwege ontbossing, het gebruik van giftige stoffen en enorme hoeveel-heden water is nog steeds enorm. Daarnaast is er toenemende grondstoffenschaarste”, volgens Frans Beckers, oprichter en eigenaar FBBasic: “Hoe lang het nog duurt, is de vraag. Maar dat onze huidige grondstofbronnen uitgeput raken, lijkt een gegeven. Sommige experts zien deze schaarste in de toekomst zelfs als een belangrijke oorzaak van geopolitieke spanningen. Daar willen wij niet op wachten! Als Urban Mining Company richten wij ons daarom op het herwinnen van grondstoffen uit producten. Samen met Intersafe helpen we bedrijven de eerste stap te zetten door lineaire producten retour te halen en te verwerken. Het begin van de reis naar circulariteit!”

Jaren eerder

Technisch dienstverlener en energiebedrijf ENGIE zet stappen in de verduurzaming van haar bedrijfs-voering. De inkoop van circulaire producten past daarbij met als goed voorbeeld de inkoop van bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en persoon-lijke beschermingsmiddelen. Daarom is ENGIE ook gewoon begonnen met retourlogistiek. Een positief signaal naar andere bedrijven, vindt Business Development Manager van Intersafe Lynn Vanheule: “De wil is er vaak wel, maar veel bedrijven denken dat het lastig te organiseren is.” En dat is het dus niet. Samen met FBBasic brengt Intersafe de situatie bij geïnteresseerde bedrijven in kaart. Om hoeveel locaties gaat het bijvoorbeeld en om welke producten? Voor elke situatie en voor ieder bedrijf creëren we een passende oplossing.

In praktijk

Werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) en veiligheidsschoenen worden ingezameld via gaaskooien (ook wel ‘cages’ genoemd). De cages zijn aangekleed met hoezen van gebruikte werkkleding. Van schoenen tot helmen, alles gaat erin. Lynn: “Het moet werkbaar zijn, dus niet voor elk type en voor elk merk een andere kooi.” Is die vol, dan geeft de klant dit door aan Cofa, een dochteronderneming van FBBasic. De kooi wordt gewisseld, gewogen en gesorteerd. De producten worden geregistreerd in een grondstoffenbank  en zoveel mogelijk hergebruikt. “Ongeveer 80% kunnen we stoffelijk verwerken”, rekent Frans voor. “Dat wil zeggen dat we kleding maximaal herge-bruiken in nieuwe producten zoals tassen, doek, hoezen, schorten en constructiemateriaal. Alle producten worden ook weer geregistreerd in de grondstoffenbank en uitgegeven met een materiaal-paspoort.” Ook de componenten uit schoenen en de kunststoffen uit pbm worden zoveel mogelijk gerecycled tot bijvoorbeeld kunststof plaatmateriaal. “Restfracties storten of verbranden we niet, maar zetten we in als secundaire brandstof.”

Social return

Hergebruik van materialen en componenten bete-kent dat we minder nieuwe grondstoffen hoeven te delven. Daarmee reduceren we het gebruik van water en de uitstoot van CO2 aanzienlijk. Zie hier-onder wat we voor één van onze klanten bereikt hebben.

En dat is niet het enige. Het proces van retourlo-gistiek en verwerking zorgt ook voor nieuwe werk-gelegenheid. En dan met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Denk aan het sorteren van de materialen maar ook aan de con-fectie van tassen, hoezen en schorten. Voor de eerder genoemde partij verwachten we dat we op 2700 uur uitkomen. We zijn ook in gesprek met de overheid om deze vorm van social return in het vervolg mee te nemen in het quotum van de Participatiewet. Bedrijven die moeite hebben social return in te passen, kunnen op deze manier toch een bijdrage leveren.”

Rolverbreding

Ook bij Intersafe staan in de hal en in het magazijn cages. Onder andere voor oud demomateriaal, beschadigde producten en voor gebruikte pbm van onze eigen medewerkers. “We geven graag het goede voorbeeld”, glimlacht Lynn. “Bovendien loont het om met circulariteit bezig te zijn. Om onze rol als adviseur nóg beter in te kunnen vullen. We adviseren niet alleen meer over de veiligheids-aspecten van een product, maar ook over de milieu-componenten.” En de rol van Intersafe wordt de komende jaren alleen maar breder, verwacht Frans: “Ze slaan een brug tussen klant en fabrikant omdat ze als geen ander weten welke vragen ze moeten stellen om tot de juiste oplossing te komen. Bovendien creëren ze als system integrator een ont-wikkelplatform. Ze zijn in staat een grote(re) vraag te genereren waardoor het interessant wordt voor bedrijven om te investeren in circulaire productie.”

Wie durft?

Nietzsche zei ooit: Alleen de doener leert. En dat geldt hier ook. Wil je stap voor stap naar circulair ondernemen, dan moet je ergens starten. “Nu alvast beginnen met lineaire producten zorgt ervoor dat je in ieder geval het hele onderliggende systeem alvast hebt. De stap naar circulair is dan straks veel minder groot”, legt Frans uit. “Een evolutionair proces. Durf jij de reis aan?”

Meer weten

Neem voor meer informatie contact met ons op.