Er is maar één incident nodig om het hele systeem te laten vastlopen.


Snijwonden vertragen de productie

Industriële productie is volledig afhankelijk van het soepel functioneren van machines, processen en mensen. Een gewonde werknemer vervangen kost tijd en geld, omdat vervangers eerst goed moeten worden opgeleid.

Veiligheidsmanagers moeten het risico op letsel dus tot een minimum beperken en daarom is het aanbod van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) een belangrijke factor om de productie te optimaliseren.


Download de whitepaper voor meer informatie

Snijwonden vertragen de productie. In deze whitepaper leest u meer over hoe je tot de beste keuze komt om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Download de whitepaper voor meer informatie


Natuurlijk is de prijs een belangrijke factor bij de aanschaf van PBM, maar kosten besparen door beschermende handschoenen van leer aan te schaffen is alles behalve de beste optie.

Bovendien wordt er voor leerlooien gebruik gemaakt van zware chemicaliën en giftige stoffen, die in de lucht, in de bodem en in de watervoorziening vrijkomen. Mensen die in een looierij werken worden blootgesteld aan deze giftige chemicaliën die in verband worden gebracht met kanker. Ook zijn de antibiotica die in de veeteelt worden gebruikt schadelijk voor de gezondheid van de mens.

Waterverbruik is ook een probleem; voor elke stap in de leerverwerking zijn er enorme hoeveelheden water nodig (17.000 liter/kg). Dit is heel ernstig omdat een groot deel van de leerproductie plaatsvindt in landen met een groot gebrek aan water.

Verander je gewoonten, zorg voor een betere wereld!


Download de whitepaper voor meer informatie

Snijwonden vertragen de productie. In deze whitepaper leest u meer over hoe je tot de beste keuze komt om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Download de whitepaper voor meer informatie