Uit het onderzoek Arbo in bedrijf 2018 van de Inspectie SZW, blijkt dat het merendeel van de bedrijven in Nederland niet voldoet aan de Arbowet. Slechts 33 procent van de bedrijven houdt zich wel aan alle verplichtingen uit de wet.

Slechts één derde van de bedrijven voldoet aan de Arbowet

Toch is er ten opzichte van 2016 een lichte vooruitgang te zien. Destijds voldeed nog maar 27 procent aan alle verplichtingen uit de Arbowet.

Bedrijven moeten volgens de Arbowet een preventiemedewerker hebben, beschikken over bedrijfshulpverlening welke op ieder moment binnen handbereik is, met de arbodienst een overeenkomst sluiten en tevens een Risico Inventarisatie & -Evaluatie doen om de risico’s voor medewerkers in kaart te brengen.

“Het voorkomen van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie ’s ochtends naar zijn werk gaat, moet ’s avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen”, zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers.

Het is echter niet zo dat de bedrijven die niet voldoen aan de Arbowet, aan geen van de verplichtingen voldoen. In de meeste gevallen kunnen bedrijven zich wel houden aan de ene eis, maar zijn ze nog niet volledig compliant voor een andere eis. Ten opzichte van 2016 is het aantal bedrijven met een RI&E bijvoorbeeld toegenomen van 45 procent naar 49 procent.

Toch zijn er nog steeds bedrijven die aan geen van de voorwaarden kunnen voldoen. 11 procent van de bedrijven schiet sterk te kort, waarbij in totaal zo’n 7 procent van alle medewerkers werkzaam is.

Vooral in sectoren zoals de bouwnijverheid en landbouw speelden in 2018 relatief veel arbeidsrisico’s. Waarbij het vooral ging om risico’s tijdens werken op hoogte, werken met harde geluiden of repeterende bewegingen.


Meer informatie?

​Benieuwd hoe Intersafe u kan helpen om te voldoen aan de Arbowet? Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu Of neem contact op met ons via het contactformulier

Meer informatie?