De afgelopen periode zijn er vragen gesteld vanuit verschillende partijen aan de Europese Commissie over de nieuwe PBM verordening 2016/425. De Europese Commissie heeft hierop geacteerd middels een vragen-en-antwoorden document (Q&A document).

Q&A document nieuwe PBM verordening

Naar aanleiding van de workshop van 16 november vorig jaar over de overgang van de huidige PBM Richtlijn 89/686/EEG naar de nieuwe PBM verordening 2016/425, heeft de Europese Commissie een Q&A document opgesteld dat maart jl., is gepubliceerd. Dit document bevat 50 van de meest gestelde vragen waar de Europese Commissie nader antwoordt op geeft. Q&A document over de nieuwe PBM verordening

Zo wordt er nader ingegaan op de vraag wat het verschil is tussen “het beschikbaar stellen van een persoonlijk beschermingsmiddel op de markt” en “het op de markt brengen van een persoonlijk beschermingsmiddel”. Als antwoordt wordt gegeven dat “beschikbaarstelling op de markt” het totaalconcept is en elke overdracht tussen marktdeelnemers van een product wordt beschouwd als de ter beschikking stelling. “In de handel brengen” is daar tegenover een specifiek geval van terbeschikkingstelling, namelijk het is dan de eerste keer dat het product op de markt is gebracht.

Het is belangrijk omdat op dat moment de EU-wetgeving van toepassing is. Elke daaropvolgende overdracht is een “beschikbaarstelling”, aldus het Q&A document. Elke individuele productie van een reeds bestaand product wordt bestempeld als “in de handel brengen”.

Verder bevat het Q&A document een schema in de vorm van een tijdslijn die de overgangsperiode aangeeft tussen de PBM Richtlijn 89/686/EEG en de PBM verordening 2016/425, met daarbij een onderverdeling in categorieën I, II en III persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). Zo valt hieruit op te maken dat tot 21 april 2019 nieuwe pbm op basis van huidige richtlijn door fabrikanten en importeurs nog “op de markt” gebracht kunnen worden en daarna niet meer. De pbm die na 21 april reeds beschikbaar zijn op de markt, mogen dan tot 21 april 2023 nog wel verder verhandeld en gedistribueerd worden.

Het Q&A document van de Europese Commissie betreft een voorlopige publicatie, vooruitlopend op de PBM richtsnoeren (PPE Guidelines) die voor publicatie gepland staan voor de tweede helft van dit jaar.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan nu in de voor de pbm-nieuwsbrief.