Schadelijk lawaai is één van de 3 grootste gevaren voor de gezondheid op de werkplek. Één op de drie gebruikers van gehoorbescherming is onvoldoende beschermd. In de nieuwe Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen 2016/425, wordt lawaai dat schadelijk is voor het gehoororgaan officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid. Want, zodra de nieuwe verordening definitief is, valt gehoorbescherming niet meer in risicocategorie II, maar in de hoge risicocategorie III.

Past uw gehoorbescherming goed?

Meerdere studies tonen aan dat er een grote discrepantie bestaat tussen de SNR dempingswaarde van een gehoorbeschermer (verplicht vermeld op de verpakking) en de dempingswaarde zoals daadwerkelijk gemeten op de werkvloer.
• Zo tonen verschillende studies aan dat de SNR waarde weliswaar zeer nauwkeurig gemeten wordt in een laboratorium maar wel altijd door geoefende gebruikers.
• Andere studies tonen aan dat er een grote variabiliteit is in demping van één en dezelfde gehoorbeschermer maar voor verschillende gebruikers, omdat de dimensies van elk oor en elk oorkanaal anders is en een gehoorbeschermer voor elke dimensie anders werkt.
• Weer andere studies tonen aan dat wel 30% van gebruikers van gehoorbeschermers onvoldoende wordt beschermd op de werkvloer ofwel omdat een verkeerd product gebruikt wordt ofwel omdat een correct product onjuist gebruikt wordt.

Tot voor kort was het heel lastig om de daadwerkelijke Persoonlijke Dempingswaarde (PDW) te meten van een specifieke gehoorbeschermer voor een individuele gebruiker. Er zijn echter de laatste jaren enorme vorderingen gemaakt met het ontwikkelen van eenvoudig te gebruiken apparatuur en met de 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System is het nu een makkelijk om ieders PDW te meten*. Tegelijkertijd dient de E-A-Rfit™ als een training methodiek om gehoorbescherming op de juiste manier te gebruiken.

Wilt u weten hoe betrouwbaar deze PDW meting is? Kom dan naar het seminar “Lawaai op de werkvloer” woensdag 2 november aanstaande in Delft.

*alleen met 3M producten