Onlangs werd bij het Dordtse Standic een nieuwe tankput voor de opslag van (brandbare) vloeistoffen in gebruik genomen. Deze tankput bestaat uit 43 tanks met een totaalopslag van 36.000 m³. Operations Manager John Bakker die verantwoordelijk is voor de veiligheid bij Standic, en projectleider van de bouw van de nieuwe tankput, gaf Intersafe de opdracht om er nooddouches te plaatsen. In samenwerking met fabrikant Haws werden dat vijf Delta combinatiedouches.

Over nooddouches en langdurige relaties

John Bakker geeft graag een toelichting: “Er zijn vijf verlaadstations voor tankauto’s waarbij conform de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) nieuwe nooddouches zijn geplaatst. We hebben gekozen voor de Delta combinatiedouche 4403, een combinatie van lichaam- en oogdouche. De samenwerking met Intersafe op dit terrein dateert al uit 2010. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) kenden we Intersafe al langer.”

Veiligheid in het juiste perspectief

Al snel gaat het gesprek over de ongrijpbaarheid van het begrip veiligheid. Het blijft vaak een abstract begrip. Bakker: “Tja, iedereen roept altijd Safety First, maar bij Standic is dat heel concreet. Safety loopt bij Standic door de gehele organisatie heen, en iedere medewerker heeft daar zijn eigen aandeel in. Want safety is iets wat je samen doet en niet top-down kunt opleggen! Bij Standic is de ‘loze kreet’ Safety First omgezet in een daadwerkelijke verwezenlijking van deze uitspraak.”

Een familiebedrijf denkt aan de lange termijn

“Standic is onderdeel van een private owned company wat maakt dat de langetermijnvisie een grotere rol speelt in het beleid. Dit zie je terug in de investeringen die gedaan worden. Binnen Standic is het geen kwestie van de goedkoopste, maar van de beste equipment die voor de mensen eenvoudig te bedienen zijn, en een hoge betrouwbaarheid hebben. De producten van Intersafe passen daar prima in.”
“Wij denken op de eerste plaats aan de veiligheid van onze medewerkers en de medewerkers van onze contractors. Daarnaast bewaken wij het opgeslagen product van onze klanten met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit. Als ik dan kijk naar de BRZO audits, die worden uitgevoerd door de vergunningverlener, de VeiligheidsRegio en Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) dan zijn er bij Standic al jaren geen zware overtredingen te melden. Ik ben ervan overtuigd dat onze langetermijnvisie daar debet aan is, dat er daardoor veiliger gewerkt wordt.”

Veiligheid in DNA

Het nemen van maatregelen voor veilig werken begint bij de RI&E. Volgens John Bakker begint het al eerder: “Ik denk dat het begint bij de motivatie waarmee je zo’n RI&E uitvoert. Als je aanschuift om een RI&E op te stellen dan moet je het veiligheidsbewustzijn in je genen hebben, anders werkt het niet. Als je niet ziet waar de potentiële risico’s liggen dan mis je heel veel in je RI&E. Kun je dat leren? Ja, je kunt alles leren. Maar als zoiets niet al in je DNA zit dan kun je trucjes leren. Het intrinsieke veiligheidsgevoel heb je of je hebt het niet. Je moet op zijn minst één veiligheidsgen bezitten. Met scholing kun je dat gevoel vervolgens versterken.”

Mijnheer De Haan

Op de vraag hoe het zit met de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij Standic is het antwoord even duidelijk als openhartig. Bakker: “We hoeven ons alleen maar te verantwoorden aan mijnheer De Haan, de eigenaar van de totale organisatie. Hij geeft het management team van Standic veel vrijheid in het besturen van de Terminal, zolang dat gedaan wordt volgens de visie van de heer De Haan. En die is gericht op een zeer goede en sterke klantentevredenheid en het compliant zijn met wet- en regelgeving.”

Zekerheid voor alles

Terug naar de nooddouches. Wat is de ervaring van Standic met de levensduur van deze installaties? Bakker: “De terminal bestaat al sinds 1958. Er staat een aantal nooddouches die uit de jaren zeventig komen. Als je daar normaal onderhoud op pleegt dan zouden ze normaal moeten kunnen functioneren. Bij Standic worden alle nooddouches wekelijks geïnspecteerd en getest. Kleine zaken zoals het vervangen van een filter bij een oogdouche wordt ter plekke geregeld. Is er meer nodig dan wordt daar rapport van gemaakt en moet het binnen 24 uur verholpen zijn. Op het moment dat iemand een nooddouche nodig heeft, moet je er zeker van zijn dat deze ook functioneert. De operator heeft alle belang bij het goed controleren want hij is degene die eventueel gevaar loopt en dus het grootste belang heeft bij de goede werking van de oog- nooddouches.”

Elkaar vertrouwen kost tijd

John Bakker heeft al uitgelegd dat Standic vooral in langetermijndenken is geïnteresseerd. Geldt dat ook voor de relatie met zijn leveranciers? Bakker: “Ja, wij denken ook in langetermijnrelaties, dus: niet teveel wisseling van contactpersonen. Dat geeft vaak aan dat het een beetje
rommelt in de organisatie. Dat wil je niet. Bij Intersafe doe ik al jaren zaken met Key Accountmanager Edward Lie-A-Sam als aanspreekpunt. Op een gegeven moment krijg je zoveel vertrouwen in elkaar dat als ik bel dat er iets aan de hand is, dan wordt dat direct aangenomen en
staat hij binnen no-time op de stoep. Om zo’n soort relatie te krijgen, waarbij je elkaar over en weer vertrouwt, heb je een paar jaar voor nodig. Veiligheid is bij ons geen kreet die aan de muur hangt maar het is iets waar je samen elke dag opnieuw naar streeft. En Intersafe ondersteunt mij daar fantastisch bij.”

Delta nooddouches en fabrikant Haws

“Sinds de productie van Delta nooddouches is overgenomen door Haws, is er bij sommige klanten het idee ontstaan dat het merk Delta niet meer zou bestaan. Niets is minder waar. Het bestaande leveringsprogramma is waar mogelijk zelfs verbeterd.” Aan het woord is Ralph Brekelmans van Haws. Wij vroegen hem om een korte uitleg. Brekelmans: “Sinds 2006 is er een officiële Europese normering voor nooddouches waardoor de Delta nooddouches aangepast moesten worden. De Zwitserse fabrikant Haws heeft de productie van de Delta douches overgenomen. Alle Delta douches voldoen niet alleen aan de Europese (EN 15154) normering, maar ook aan de Amerikaanse normering (ANSI Z358.1-2014). Intersafe heeft het alleenrecht voor de verkoop van Delta nooddouches in de Benelux en kan haar klanten daardoor producten aanbieden die voldoen aan de laatste normeringen. En omdat Haws het merk heeft overgenomen, kan Intersafe zich nog meer op haar core business richten: het verbeteren van de veiligheid en het welzijn van de werknemers op het werk.” Al pratende komt ook de hoge kwaliteit van Delta ter sprake. Brekelmans: “Je komt nooddouches tegen die in de zeventiger jaren zijn geplaatst. Die werken nog steeds feilloos. Goed, ze voldoen niet meer aan de nieuwe normering, maar ze doen het nog wel. Als je dan met de RI&E in de hand kijkt welke zaken vervangen moeten worden, kijk dan ook naar de complete veiligheidssituatie. Het kan zijn dat de processen an sich veiliger zijn geworden waardoor je met minder nooddouches toe kunt. Bijvoorbeeld doordat processen geautomatiseerd zijn waardoor er geen mensen meer aan te pas komen. Dat komt regelmatig voor.”

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.