Onze pay off ‘Work safe Feel safe’ in ons logo staat er niet voor niets. Intersafe heeft de ambitie om bedrijven te ondersteunen bij het continu optimaliseren van de veiligheid en gezondheid van de individuele medewerkers. Een veilig idee!

safety and health circle - Optimaliseer veiligheid en gezondheid

Om deze ambitie te kunnen waarmaken, moeten we meer doen dan persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) leveren aan onze klanten. Wij leveren pbm’s, maar hiermee houdt onze rol niet op. Graag maken wij concreet wat ons onderscheidt van een traditionele leverancier.
De afgelopen jaren hebben wij onze visie verder ontwikkeld, om een helder beeld te krijgen van onze actuele toegevoegde waarde. Wij hebben geluisterd naar uw wensen, zodat we onze visie beter aan kunnen laten sluiten op uw behoeften.

Belangrijke aandachtspunten die naar voren kwamen, zijn onder andere:

  • Identificeer je met de klant.
  • Stel de vraag áchter de vraag! Zo krijg je scherp wat het onderliggende probleem is en werk je gezamenlijk aan een optimale oplossing.
  • Werk aan een betere zichtbaarheid, ga in gesprek met de uiteindelijke gebruikers. Zij zijn tenslotte degenen voor wie we het uiteindelijk allemaal doen.
  • Hoe beter de oplossing aansluit op hun behoefte, hoe groter het draagvlak om de oplossing te accepteren en hoe veiliger de werkomgeving.

Een integrale aanpak is een oplossingsgerichte aanpak

Ons onderscheidend vermogen is tweeledig. Enerzijds door het aanbieden van een integrale aanpak door middel van het ‘Safety Circle’-concept. Met deze aanpak bepalen we samen welke stappen ingezet kunnen worden om tot de beste oplossing te komen. Anderzijds attenderen wij u op het bijdragen aan compliance: het door de werkgever naleven van wet- en regelgeving. Deze regels zijn speciaal gericht op de veiligheid en gezondheid van uw werknemer op de werkvloer. Met verschillende producten en online tools helpen wij u compliant te zijn en uw medewerkers inzichtelijk optimaal te beschermen. De ‘Safety Circle’ onderscheidt vijf stappen die apart of in samenhang helpen om een ‘plan van aanpak’ te maken. Dit plan van aanpak leidt tot het verhogen van de veiligheid en gezondheid van de individuele medewerker. Onze integrale aanpak is toegespitst op de behoeftes van u als klant; van nulmetingen van risico’s tot specificatie en selectie van pbm’s, bestellen en de uitgifte ervan aan de werknemer. Van instructie, keuring en onderhoud tot een bijdrage leveren aan een gezonde veiligheidscultuur waarin de individuele medewerker intrinsiek gemotiveerd wordt tot gewenst gedrag.

Oplossingsgericht werken ‘Consultative selling’

Voor onze medewerkers is een oplossingsgerichte houding een must: zo kunnen we ons nóg beter identificeren met onze klanten en hun ambities op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met een oplossingsgerichte houding zorgen wij voor een toegevoegde waarde en een bijdrage aan het primaire proces van de klant. Dit resulteert in commitment bij de stakeholders en in partnership. Met alleen ‘je taak verrichten’ ben je er niet: wij vragen van onze medewerkers een nieuwsgierige en proactieve houding, helicopterview en verbinding met de stakeholders. Alleen zo kunnen we tot een oplossing komen die daadwerkelijk bijdraagt aan het resultaat ‘Work safe Feel safe’. Het is belangrijk dat we hierin kritisch naar elkaar moeten en willen zijn.

Gezamenlijke droom

Om van onze droom een gezamenlijke droom te maken, hebben wij de afgelopen maanden flink geïnvesteerd in onze mensen. Zij geven handen en voeten aan onze missie en wij dagen hen uit onze droom te realiseren. Wij hopen op een gedeelde droom met u als klant.

De uitdaging

Graag dagen wij u uit om samen met ons deze reis te maken! Zo kunnen wij tot een ‘roadmap’ komen die een bijdrage levert aan uw ambities. Deze roadmap moet er toe leiden dat de individuele medewerker veilig en gezond zijn werkzaamheden kan uitvoeren, met zo min mogelijk
verstoringen in het primaire proces. Work safe Feel safe!

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.