Als u een koopwoning heeft, dan weet u waarschijnlijk wel hoe belangrijk gedegen onderhoud is. Zonder periodiek onderhoud bladdert de verf op den duur van uw kozijnen, krijgt uw CV-ketel storing en kunt u door het onkruid uw tuin niet meer zien. Kortom: aan uw huis kunt u zíen dat en wanneer onderhoud noodzakelijk is. Bij persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) springt het verval veel minder goed in het oog. En dat is jammer, want daardoor zijn mensen soms geneigd te vergeten dat ook hun pbm onderhoud nodig heeft om optimale bescherming te blijven garanderen.

Optimaal beschermingsniveau zeker stellen

Een werkplek met voldoende persoonlijke veiligheid voor iedere werknemer is geen luxe, maar een absolute must. Vrijwel iedere organisatie denkt dan ook goed na over de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). Qua zorg en onderhoud moeten diezelfde pbm het helaas vaak met heel wat minder aandacht doen. En dat is zorgelijk. Veiligheid is een zaak van iedereen Als werkgever bent u wettelijk verplicht om alle noodzakelijke (veiligheids)maatregelen te treffen om persoonlijke blootstelling aan gevaar van uw werknemers tot een minimum te beperken. Dit betekent dat u technische en organisatorische maatregelen neemt om goede en veilige arbeidsomstandigheden te garanderen en risico’s waar mogelijk bij de bron bestrijdt. Zijn deze maatregelen niet voldoende, dan gaat u over tot het verstrekken van pbm. Pbm zijn dus altijd een aanvulling op maatregelen die de risico’s bij de basis aanpakken. Met andere woorden: een pbm is het enige middel dat overblijft om de werknemer te beschermen tegen restrisico’s. Het is zodoende van groot belang om het juiste pbm te kiezen. Een pbm dat ook gedragen wordt. ‘Wie betaalt, bepaalt,’ gaat in dit geval lang niet altijd op: werknemers kunnen met hun kennis en ervaring vaak een essentiele bijdrage leveren aan de aanschaf van de juiste middelen. Veiligheid is op die manier een zaak van iedereen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en wetgeving

Het aanschaffen en verstrekken van pbm alleen is niet voldoende om aan uw verplichtingen als werkgever te voldoen. Om compliant te zijn, moet u ook de zekerheid hebben dat uw werknemers weten hoe en wanneer de pbm gebruikt worden. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor het geven van voorlichting, instructies en training aan uw werknemers. Ook bent u verplicht om toezicht te houden op het gebruik van pbm. Maar daarmee bent u er nog niet: in artikel 8.3 lid 3 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de pbm schoongehouden, onderhouden en waar nodig gerepareerd moeten worden. Wat het onderhoud betreft mag u van uw werknemer verwachten dat deze ook zijn steentje bijdraagt. Denk hierbij aan het correct opslaan van de gebruikte pbm tijdens de pauze en aan het einde van de werkdag, regelmatige reiniging en het tijdig vervangen van ontbrekende of kapotte onderdelen. Ook is het belangrijk dat uw medewerkers hun pbm voor ieder gebruik controleren op eventuele vervuiling of beschadiging.

Onopgemerkt onveilig

Bij een veiligheidsbril merkt u snel genoeg of deze nog aan alle eisen voldoet: zodra de bril beschadigd raakt (bijvoorbeeld door krasjes) en het zicht hierdoor verslechtert, is het tijd om de bril te vervangen. Bij andere vormen van persoonlijke bescherming, zoals bijvoorbeeld adembescherming, springen eventuele disfuncties heel wat minder snel in het oog. Juist hierin schuilt een groot gevaar als er niet genoeg aandacht is voor zorg en onderhoud. Gassen, dampen en kleine stofdeeltjes kunnen op termijn schadelijk zijn voor de gezondheid. Hoe lang of kort die termijn is, is onder andere afhankelijk van de aard  van de stof(fen) en van de concentratie. Een hoge concentratie waterstofcyanide bijvoorbeeld kan al na een blootstelling van slechts enkele seconden leiden tot levensbedreigende symptomen, zoals ademstilstand en hartritmestoornissen. Een stof als asbest daarentegen is een regelrechte sluipmoordenaar, daarbij de gevolgen van inademing vaak tientallen jaren onzichtbaar blijven. Natuurlijk zijn er ook legio stoffen waarbij accidentele blootstelling minder desastreuze gevolgen heeft. Maar niet voor niets valt alle adembescherming onder pbm-klasse 3: de klasse tegen de hoogste risico’s. Adembescherming die niet goed past of niet goed onderhouden wordt, biedt slechts gedeeltelijke, of in het ergste geval: geen bescherming.

Zorg en onderhoud: kostenbesparend

Door onvoldoende zorg en onderhoud voor uw pbm kan het risico op verzuim door ongevallen en ziekte toenemen. Naast psychisch en lichamelijk leed brengt verzuim hoge kosten met zich mee. Vervuiling of schade kunnen ertoe leiden dat de levensduur van uw pbm wordt verkort. Besparen op zorg en onderhoud kan u zodoende duurder komen te staan dan u denkt. Maximale prestatie, bescherming en comfort van uw pbm staat of valt bij goed en gedegen onderhoud. Daarom is het belangrijk dat u uw pbm regelmatig controleert en essentiele onderdelen, zoals slijtdelen en filters, tijdig vervangt. Een handig hulpmiddel hierbij is de 3M toolbox over persoonlijke bescherming. Een varia aan pbm voor diverse werkomstandigheden staat in deze toolbox centraal. Ook krijgt u uitleg over hoe u deze pbm moet gebruiken en onderhouden. Op die manier zijn en blijven uw werknemers optimaal beschermd tijdens hun werkzaamheden.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met uw Customer Service medewerker.