Hoe krijg je anderen mee in een goed idee? Wat is belangrijk bij het verder brengen van een goed plan? Laat je inspireren door “onze” Jos Putman en Cyril Litjens. Zij spreken tijdens het NVVK congres op 29 en 30 maart. Van gelijk naar geluk(t): de sleutels tot succes. Met aandacht voor de laatste ontwikkelingen in veiligheidskunde, persoonlijke effectiviteit, onderwijs, innovatie, cultuur en gedrag en samenwerking.

NVVK Veiligheidscongres 2017

Als Sponsor is Intersafe alom vertegenwoordigd op het NVVK congres van dit jaar. Je vindt ons op stand 1 op de leveranciersmarkt. Ook worden meerdere “denk en doe sessies” gehouden in de Intersafe zaal. Op woensdag 29 maart spreekt Cyril Litjens over het thema Ratio versus onderstroom. Donderdag 30 maart spreekt Jos Putman over de nieuwe Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Heb je wel interesse in de onderwerpen maar, kun je niet op het NVVK aanwezig zijn? Lees de artikelen in ons Veiligheidsnieuws.

Woensdag 29 maart, Cyril Litjens, ratio versus onderstroom

Steeds vaker zijn er veiligheids- en gezondheidsthema’s, zoals beroepsziektes, werkdruk en veiligheidsgedrag, die vragen om een gedeelde portefeuille van de KAM- en HRM afdeling. Het leggen van de verbinding tussen ratio en onderstroom is een belangrijke schakel die leidt tot duurzame gedragsverandering. Deze vraag wordt op verschillende wijze benaderd om inzicht te geven waarom samenwerking tussen KAM en HRM meer impact heeft. Enkele modellen die de revue passeren zijn vanuit de positieve psychologie het Job demands en Job resources model en vanuit de fysiotherapie het individuele gedragsveranderingsmodel van Balm.

Donderdag 30 maart 2017, Jos Putman, nieuwe Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Op 31 maart 2016 werd de nieuwe Europese verordening 2016/425 gepubliceerd voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze verordening bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie (EU). Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft dat de typekeur-certificaten 5 jaar geldig zijn en dat bij hercertificatie de persoonlijke beschermingsmiddelen aan de meest actuele normspecificaties moeten gaan voldoen. Onder meer de achtergrond hiervan zal nader worden toegelicht en is van essentieel belang bij de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hobéon studiepunten

Aan het NVVK Veiligheidscongres 2017 is door Hobéon één studiepunt per dag toegekend. Certificaten worden niet verstrekt. Na afloop van het congres wordt een presentielijst op het ledenportaal van de website gepubliceerd.

Niet gratis

Het NVVK congres is niet gratis, kaarten kunnen gekocht worden op www.nvvkveiligheidscongres.nl

29 en 30 maart 2017
Locatie en route
Hotel Papendal
Papendallaan 3
6861 VD Arnhem
Tel. 026 – 4837911

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.