Wat is jouw uitdaging? Sta je als individu of bedrijf soms voor lastige dilemma’s en vraagstukken? Je wil wel eigen verantwoordelijkheid nemen, maar kunt misschien niet altijd. Hoe breng je daar verandering in? Op het National Safety at Work Event 2018 gaan we daarover graag met elkaar in dialoog. Het thema van ons evenement luidt dan ook: Van willen naar kunnen. Een uitdagende titel die ook naadloos aansluit op ons event uit 2015 ‘Van moeten naar willen’. Het vraagstuk toen: Hoe krijgen we werknemers zo ver dat ze veilig willen werken in plaats van dat ze zich moeten houden aan de veiligheidsregels.

NSWE 2018: van willen naar kunnen

Eigenaarschap, duurzaanheid en innovatie

Zelf de regie nemen, we kunnen er bijna niet meer omheen. De overheid geeft het voorbeeld door steeds meer uit te besteden en over te laten aan marktpartijen en het individu. Een trend die vraagt om meer eigen verantwoordelijkheid. Veilig werken, fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, bijdragen aan een duurzame samenleving… De verwachtingen voor zowel bedrijven als hun medewerkers zijn hoog gespannen. Organisaties moeten hun medewerkers de ruimte bieden die eigen verantwoordelijkheid te ontplooien. Maar hoe zorg je voor een duurzaam leef-, leer- en werkklimaat? En hoe zorg je als werknemer dat niet alleen jij gezond, veilig en productief blijft, maar ook je collega’s?

Het eigenaarschap vraagt ook om innovatieve en wendbare organisaties. Bedrijven die bijvoorbeeld inzetten op nieuwe technieken, innovaties, flexibilisering en duurzaamheid door ruimte te bieden aan jong talent met moderne inzichten. En bij die rol als toekomstgericht bedrijf past ook een andere visie op grondstofgebruik, productie, logistiek en in- en verkoop. Maar ook hier weer de vraag: hoe organiseer je dit en wat is er voor nodig? Praten over duurzaamheid en enthousiast filosoferen over een circulair businessmodel is vaak niet het probleem. Maar hoe ga je van denken naar doen? Van willen naar kunnen? Hoe en waar begin je met circulair ondernemen? Hoe tuig ik retourlogistiek op, en welke duurzame productkeuzes kan ik maken? En moet ik het wel zelf doen of kan ik aansluiten op bestaande initiatieven?

In ieder geval vraagt het om mensen en organisaties die zelf de regie nemen en keuzes durven maken. Bedrijven die operational excellence steeds verder omarmen, door ook safety excellence na te streven. Een veiligheidsstrategie ontwikkelen waarbij participatie en communicatie mede bepalend zijn om ongevallen en beroepsziektes te voorkomen, leidt vaak tot hogere productiviteit en engagement. In de praktijk blijkt die eigen regie en alle verantwoordelijkheid die erbij komt kijken niet eenvoudig. Wat maakt dat een organisatie uitblinkt in operational excellence? Zijn dit organisaties die zich richten op hun grootste bron, de mens? Organisaties die duurzame partnerships aangaan om tot integrale individuele veiligheidsoplossingen te komen?

Dialoog over integrale oplossingen

Op het National Safety at Work Event (NSWE) 2018 gaan we graag de dialoog aan over een integrale oplossing voor alle vragen die deze visie oproept. Welke uitdagingen vind je op jouw pad? Er is geen blauwdruk van de ideale aanpak, maar we kunnen wel leren van de best practices en aan de hand van praktische hulpmiddelen alle mogelijkheden bediscussiëren. Ook kunnen we enthousiast raken door de verhalen van inspirerende sprekers, leerzame workshops en interessante stands van onze leveranciers met de nieuwste innovaties.

Meer weten over NSWE?

Kijk op www.nswe.nl of neem contact met ons op.