Sinds vorig jaar is er een nieuwe Europees geharmoniseerde norm voor veiligheids- en gezondheidssignalering. 23 juni 2012 heeft het Europese normalisatie-instituut CEN de internationale norm ISO 7010 Graphical symbols-Safety colours and safety signs-Registered safety signs (ISO 7010:2012) ongewijzigd overgenomen als Europese norm met als gevolg dat er op nationaal, Europees en internationaal niveau nu één norm is voor veiligheidssymbolen. Dit heeft tot gevolg gehad dat op nationaal niveau een aantal normen moest worden herzien en/of is ingetrokken.

Nieuwe veiligheidspictogrammen Brady

Waarom EN ISO 7010:2012
Voordeel is nu dat zowel nationaal als internationaal er eenduidigheid is over de toepassing en het gebruik van vluchtwegmarkering en overige veiligheids- en gezondheidssignalering. Zo is er in de EU een erkende reeks veiligheidspictogrammen. Het is raadzaam om uw veiligheidssignalisatie te laten overeenstemmen met de symbolen die aan de nieuwe norm voldoen. Zo vermijdt u mogelijke verwarring.

Waar is EN ISO 7010:2012 van toepassing
Deze norm geldt voor veiligheidssignalisatie op het werk en op andere plaatsen waar mensen geïnformeerd moeten worden over zaken die betrekking hebben op veiligheid, zoals nooduitgangen of gevaarlijke zones.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.