Zuurstof is een absolute voorwaarde om te kunnen leven. We kunnen enige tijd zonder voedsel of drank, maar een gebrek aan zuurstof is snel fataal. Adembescherming gaat echter verder dan dat. De lucht die we inademen moet zo schoon mogelijk zijn. Zelfs de kleinste stofdeeltjes kunnen al grote schade aanrichten.

Nieuwe technologie voor adembescherming van 3M

Denk aan het gevaar van asbest. Daarnaast kunnen in de omgeving aanwezige gassen en dampen een groot risico vormen voor de gezondheid. Gevolg van onvoldoende maatregelen: een acute vergiftiging op korte, of een ernstige ziekte op lange termijn. Niet voor niets wordt de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de lucht gezien als een groot risico. Daarom zijn alle adembeschermende producten ingedeeld in de pbm (persoonlijke beschermingsmiddelen) klasse 3, de klasse met het grootste risico.

In vier stappen de juiste ademhalingsbescherming kiezen:

1. Identificeer de risico’s: stof, gassen, stoom, vallende voorwerpen, lawaai, etc.
2. Beoordeel ieder risico afzonderlijk: weeg het risico af tegenover de veiligheidsnormen en overweeg bijkomende bescherming, zoals afdekking van nek en schouders.
3. Kies een geschikte ademhalingsbeschermingsproduct.
4. Oefen in het passen en gebruiken van het materiaal. Zo wordt uw ademhalingsbescherming geoptimaliseerd.

End-of-Service Life Indicator

3M introduceert filters voor organische gassen & dampen met end-of service life indicator. De nieuwe filters zijn aan de zijkant voorzien van een flinterdun laagje (nano afmetingen) van een speciaal polymeer. Dit polymeer heeft als eigenschap dat het van kleur zal veranderen als er organische producten passeren. Daardoor zal het polymeer ook mee verkleuren naargelang het organisch product dieper in de filter dringt. Zodra de gekleurde balk de markering ‘einde levensduur’ bereikt, moet het filter worden vervangen. Er is dus een directe link tussen de verkleuring van het polymeer (de End of Service Life Indicator, ESLI) en de verzadiging van de filter. Gebruikers kunnen hiermee zien wanneer ze moeten checken of ze hun filter moeten vervangen: niet te vroeg, niet te laat.

MIL

Kunnen deze nieuwe filters nu voor alle organische producten gebruikt worden en in alle gevallen? Nee! Er is immers een minimale concentratie aan te filteren gassen en/of dampen nodig om de verkleuring te laten plaatsvinden Deze minimale indicatie concentratie korten we af als MIL (minimum indication level). De concentratie verontreiniging waar de werknemer aan blootgesteld is, moet hoger zijn dan MIL en de MIL moet lager zijn dan de grenswaarde van betreffende verontreiniging. Indien aan beide voorwaarden wordt voldaan kan men de ESLI aanwenden als primaire methode voor het vervangen van de filters. Een vervangschema is dan de secundaire methode en de detectie door de mens komt dan pas als laatste. Wanneer niet aan beide voorwaarden wordt voldaan, dan is een vervangschema de primaire methode en de ESLI de secundaire. Voor een secundaire methode moet bijvoorbeeld worden gekozen wanneer de blootstellingsconcentratie tijdens de dagelijkse werkzaamheden te laag is om de indicator te laten verkleuren. De indicator kan in die situatie als controle dienen, als deze toch verkleurt vóór het vastgestelde vervangschema, blijkt dat de blootstellingsconcentratie hoger is dan werd aangenomen en moet het filter eerder worden vervangen. De hogere blootstelling kan zijn ontstaan door gewijzigde werk omstandigheden, samenstelling van de chemicaliën waarmee gewerkt wordt etc. De 3M software laat zien of de ESLI in uw geval gebruikt kan worden als primaire detectie methode en geeft mogelijk ook een verwachte levensduur op voor het vervangschema, natuurlijk gebaseerd op blootstellingsdata uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.