Zichtbaar trots en tevreden kijkt Ludy Engwegen naar het eerste exemplaar van het Reym handboek pbm (persoonlijke beschermingsmiddelen) dat voor hem op tafel ligt. Maar in één adem door laat hij geen misverstand bestaan over het voortbestaan van dit drukwerk: ”Wat mij betreft is het ook meteen de laatste papieren versie die we uitgeven. De volgende stap is een App voor op je smartphone.”

Nieuwe Reym handboek pbm in de toekomst als mobiele versie beschikbaar

De Reym Groep is een innovatieve dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalstoffenmanagement. Het bedrijf is onderdeel van de Shanks Group en telt zo’n 600 medewerkers en 5 vestigingen verdeeld over Nederland. Ludy Engwegen is er sinds 3,5 jaar
Manager KVM (Kwaliteit, Veiligheid en Milieu). Één van de zaken die hem was opgevallen, was dat er geen duidelijkheid was over het standaard pbm-pakket. “Dat klinkt heel simplistisch, maar wat iedere medewerker standaard aan pbm’s moest hebben, was niet eenduidig geregeld en kon per vestiging verschillen. Met Intersafe doen we al jaren zaken, en dus zijn we samen aan de slag gegaan. Dat resulteerde in deze uitgave.”

Handzaam formaat
Het handboek pbm telt 72 pagina’s en geeft op een handzaam formaat een overzicht van de binnen Reym beschikbare pbm’s. De eerste 15 pagina’s bestaan uit algemene informatie over nut, noodzaak en mogelijkheden om je te beschermen op het werk. Het tweede gedeelte laat zien welke pbm’s, van helm tot sok, tot het standaardpakket van Reym worden gerekend. Een derde, in rood uitgevoerd onderdeel van het boekje, omvat een overzicht van middelen bovenop het standaardpakket die voor extra bescherming kunnen zorgen. Zoals bijvoorbeeld gehoorkappen, vluchtmaskers en hoog chemisch bestendige handschoenen. Het vierde en laatste deel van het boekje biedt een overzicht van de standaard bedrijfskleding van Reym. Net als bij de standaard pbm’s is hier keurig aangegeven op hoeveel exemplaren de medewerkers recht hebben.

Wasvoorschrift
Elk pbm dat aan bod komt, beslaat een pagina. Daarop staat een afbeelding in kleur van het betreffende artikel, de nodige specificaties, pictogrammen die verwijzen naar normering en eigenschappen en waar nodig een omschrijving over bijvoorbeeld onderhoud. Foto’s en omschrijvingen zijn afkomstig uit de dikke catalogus van Intersafe. Reym maakte dankbaar gebruik van het beschikbare fotomateriaal en de bijbehorende gegevens. Ludy Engwegen: ”De bedoeling was niet alleen om het overzicht te bieden, maar ook om informatie te verschaffen. Je wilt immers dat de pbm’s ook goed gebruikt worden.”

Tijdrovend 
De totstandkoming van het Reym Handboek kostte meer tijd dan de KVM-manager aanvankelijk voor ogen had. Het vergde uiteindelijk bijna anderhalf jaar. Het idee ‘we stellen even een boekje samen’ lijkt vrij simpel, maar gaandeweg doken er toch kwesties op die meer tijd kostten. In diezelfde periode begon Reym met het actualiseren van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (de RI&E) en dat greep weer in op het pbm-pakket. Ludy: “En het duurde ook wel even voordat we intern overeenstemming hadden. Bij dit soort projecten is het belangrijk om voldoende draagvlak te krijgen. Zulke discussies vragen tijd. Het boekje is bijvoorbeeld twee keer in het managementteam besproken. Commitment op dat niveau is belangrijk. Verder moet je inspanningen leveren op vele fronten; inhoudelijke afstemming met KVM-medewerkers, maar ook overleg met onze magazijnbeheerders.” Als gezegd, Engwegen is tevreden met het resultaat en hamert er aan alle kanten op om het onder de aandacht te brengen. “Ik had zojuist nog een overleg met de ondernemingsraad, en daar heb ik het ook weer ter tafel gebracht. Een goed boekje maken is één ding, maar daarnaast moeten we vooral niet vergeten er over te communiceren. En daar zijn we niet altijd even goed in.”

Kostentechnisch
Intussen is Intersafe, al weer in gesprek over de volgende stap. Dat is het huidige handboek omwerken tot een mobiele versie in de vorm van een heuse App voor op de smartphone. Engwegen: ”Met het handboek hebben we een mooie standaard ontwikkeld, maar het is natuurlijk verre
van revolutionair. Als we volgende week een paar handschoenen aan ons assortiment toevoegen, moeten we weer een nieuw handboek uitbrengen. Logistiek én kostentechnisch is dat niet handig. Een App is in dat opzicht veel efficiënter en aantrekkelijker. De laatste ontwikkelingen
op het vlak van pbm’s kun je meteen melden. Op het moment dat er een nieuwe overall besteld kan worden stuur je een pushberichtje uit.”

Handschoen oppakken
De samenwerking tussen Intersafe en Reym loopt al vele jaren, dit gaat in de ogen van Engwegen verder dan ‘alleen dozen schuiven’. Hij is van mening dat beide partijen belang hebben bij goed gebruik van pbm’s en ze daar dus ook beiden aan moeten werken. En dat je binnen een partnership op zoek gaat naar wat je elkaar nog meer te bieden hebt. Engwegen deinst er niet voor terug zijn leveranciers uit te dagen. Intersafe op haar beurt pakt die handschoen graag op. Intersafe heeft de eerste ideeën over een App aan Reym getoond. Zodra de App beschikbaar
is, kan het papieren handboek alweer naar het archief. Maar niet roemloos, want het drukwerk heeft wel degelijk een nuttige rol vervuld.

Maatwerk
Michel van Dordregt, Sales Manager bij Intersafe heeft al eerder met en voor klanten aangepaste pbm-gidsen gemaakt. “Maar deze voor Reym was toch wel bijzonder omdat het helemaal op maat is gemaakt.”

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.