Eind 2011 is de nieuwe norm EN-ISO 20345:2011 voor veiligheidsschoeisel gepubliceerd en heeft daarmee de oude norm EN-ISO 20345:2004 vervangen. De belangrijkste wijzigingen van deze nieuwe norm zijn de eisen die gesteld worden aan veiligheidsschoeisel dat voorzien is van een binnenzool die bescherming geeft tegen penetratie.

Nieuwe ontwikkelingen rond veiligheidsschoeisel

Het betreft veiligheidsschoeisel in de S3 en S5 uitvoering of voorzien van het symbool “P” (Penetration resistence). Bij zowel de metalen als de niet-metalen beschermzool worden nu strengere eisen gesteld. De punt van de testnagel mag op geen enkele manier door de zool  komen of in het materiaal van de zool uitsteken. Verder worden er meer eisen gesteld aan de corrosiebestendigheid van de metalen beschermzool. De overige wijzigingen in de nieuwe norm betreffen in het algemeen meer tekstuele aanpassingen.

Vervaldatum oude norm

Vanaf 1 juli 2013 geeft uitsluitend nog de nieuwe norm EN-ISO 20345:2011 het vermoeden van overeenstemming met de EU richtlijn 89/686/EEG voor persoonlijke beschermingsmiddelen. In de praktijk betekent dit:

■ Nieuw door de fabrikant op de markt te brengen veiligheidsschoeisel wordt beoordeeld op basis van de nieuwe norm EN-ISO 20345:2011 (EG-typekeuring).
■ Veiligheidsschoeisel conform de oude norm EN-ISO 20345:2004 mag door fabrikanten nog geproduceerd worden tot 30 juni 2013.
■ Veiligheidsschoeisel conform de oude norm die door fabrikanten aan distributeurs is geleverd vóór 30 juni 2013, mag aan gebruikers worden uitverkocht.