Intersafe is al lange tijd lid van de branchevereniging AVAG. De AVAG heeft als taak de belangen van fabrikanten en distributeurs van pbm te behartigen, waar individuele leden soms bepaalde zaken niet kunnen beïnvloeden, kan een brancheorganisatie dat soms wel. Met name richting de overheid, helpt het om een sterke brancheorganisatie te hebben. Daarnaast is de AVAG namens Nederland de spreekbuis richting de European Safety Federation (ESF) en daarmee naar de Europese Commissie. Intersafe is sinds 2015 overigens ook lid van ESF.

Nieuwe naam en voorzitter Branchevereniging AVAG

De AVAG heeft als doel om de belangen te behartigen van de leden. Dit gebeurt met name op 4 pijlers:

1. Kennis optimaliseren en verspreiden onder leden omtrent Europese en lokale wetgeving op gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
2. Kennis vergroten in de markt omtrent veilig werken en gebruik van pbm.
3. Samenwerken met Nederlandse overheid ( waaronder Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), NEN en ESF.
4. Opzetten van een erkenningsregeling waarbij kennis en kunde een toegevoegde waarde heeft voor de deelnemers middels diverse safety signs.

Nieuwe naam
Omdat de markt de afgelopen jaren sterk aan het veranderen is, moest de branchevereniging mee ontwikkelen. Hiervoor is een professionalisering ingezet en voorgesteld, wat afgelopen vrijdag in de jaarlijkse ledenvergadering bekrachtigd is. Om nog meer kracht te zetten achter deze start, werd besloten zelfs de naam te veranderen, vanaf afgelopen vrijdag zal de AVAG als VVGW (Vereniging voor Veilig en Gezond Werken) door het leven gaan.

Omdat de huidige voorzitter met pensioen gaat, werd vrijdag ook een nieuwe voorzitter gekozen en gevonden in de persoon van Oscar Breure van Intersafe. De afgelopen twee jaar was Oscar al bestuurslid, waarbij hij zich met name bezig hield met opleidingen en wetgeving.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu.