Stand van zaken en verdere ontwikkelingen in 2017 door Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige bij Intersafe.

Nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Op 31 maart 2016 is de nieuwe Europese verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) gepubliceerd en op 21 april 2016 voor een beperkt deel in werking getreden. Het betreft hierbij het aanmelden en beoordelen vanaf 21 oktober 2016 door accreditatie instellingen van keuringsinstanties ook wel Notified Bodies genoemd die conformiteit beoordelingen mogen doen op basis van de nieuwe (EU) verordening 2016/425. Fabrikanten en importeurs van pbm, die verenigd zijn binnen branche organisaties en de European Safety Federation maken zich ernstig zorgen over de voortgang van het beoordelen en aanmelden van Notified Bodies aangezien de (EU) verordening 2016/425 op 21 april 2018 van toepassing wordt verklaard en de huidige (EU) Richtlijn 89/686/EEG zal worden ingetrokken. De vraag is of de huidige Notified Bodies dan gereed zijn om nieuwe producten te kunnen beoordelen op basis van de nieuwe verordening en inmiddels verouderde EG-typekeur certificaten om te zetten naar nieuwe. Er zijn naar schatting 300.000 certificaten in omloop die naar verwachting voor een belangrijk deel voor hercertificatie in aanmerking komen. Dit is een zeer omvangrijke operatie, te meer omdat sommige artikelen en productgroepen van categorie veranderen zoals bijvoorbeeld gehoorbescherming van Cat. II en Cat. III pbm. De meeste Notified Bodies verwachten echter voor eind 2017 gereed te zijn voor de conformiteit beoordelingen van pbm op basis van de (EU) verordening 2016/425.

Overgangsregeling

De huidige PBM (EU) Richtlijn 89/686/EEG wordt op 21 april 2018 ingetrokken en overgenomen door de (EU) verordening 2016/425. 21 april 2018 is dus een belangrijke datum waarbij slechts nog de nieuwe (EU) verordening van toepassing is en niet meer de huidige Richtlijn. Vanaf die datum mogen ook pas producten (pbm) in de handel worden gebracht die voldoen en gecertificeerd zijn op basis van de verordening (dus niet eerder).

Er is echter een overgangsregeling tussen 21 april 2018 en 21 april 2019 waarbij de fabrikant of importeur nog kan kiezen om pbm te certificeren op basis van de oude Richtlijn 89/686/EEG of de nieuwe verordening 2016/425. Na 21 april 2019 mogen uitsluitend nog pbm in de handel worden gebracht  die voldoen aan de (EU) verordening 2016/425. Oude certificaten op basis van de Richtlijn 89/686/EEG hebben dan slechts nog een doorlooptijd tot uiterlijk 21 april 2023 (of eerder afhankelijk van de einddatum van het betreffende certificaat).

De vraag bij fabrikanten en importeurs is; Wat is de status van producten (pbm) die reeds wel zijn geproduceerd op basis van de oude PBM Richtlijn 89/686/EEG, maar nog niet “in de handel” zijn gebracht, dus nog geen dienst uitmaken van het economisch verkeer binnen de EU. Het gaat hierbij onder meer om voorraden die wel zijn geproduceerd en zijn gecertificeerd conform de eisen van de PBM Richtlijn, maar nog niet zijn verkocht vóór 21 april 2019. Dit is één van de tientallen vragen waar nog geen duidelijkheid over is en voor onrust zorgt bij fabrikanten, importeurs en leveranciers van pbm. Het wachten is op de vernieuwde ‘PBM Guide’ en een ‘vragen-en-antwoorden-document (Q&A publicatie) van de Europese Commissie die naar verwachting hier meer duidelijkheid over moet gaan geven.

Voor alle marktpartijen is er met betrekking tot de (EU) verordening voor PBM nog veel te doen.