De Europese regelgeving omtrent Persoonlijke Beschermingsmiddelen staat op het punt om te veranderen. De huidige PBM Richtlijn 89/686/EEG uit 1989 komt te vervallen en zal vervangen worden door de nieuwe PBM Verordening.
Op 20 januari j.l., heeft het Europees Parlement positief gestemd op het voorstel van de Europese Commissie en op 12 februari jl., is door de Raad van Europa het voorstel aangenomen. Het wachten is nu op de officiële publicatie in de Official Journal. Het voordeel van een verordening (EU regulation) is dat de wetgeving direct geldt voor alle lidstaten, waarbij voor de Richtlijn (EU Directive) geldt dat deze eerst omgezet moet worden in lokale wetgeving, wat kan leiden tot verschil in interpretatie per land.

Nieuwe Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen

In het kader van deze nieuwe wetgeving omtrent Persoonlijke Beschermingsmiddelen heeft Intersafe in week 4 van 2016 deelgenomen aan een Europees congres in Finland waar deze nieuwe Europese regelgeving werd besproken. Naast een afvaardiging vanuit de Europese Commissie waren ook alle andere stakeholders aanwezig, zoals  European Safety Federation, notified bodies, fabrikanten, handhavende instanties vanuit de overheid en diverse Non Govermental Organizations uit 19 verschillende Europese landen.
De komende maanden wordt duidelijk wat de nieuwe wetgeving voor alle betrokkenen inhoudt. Intersafe participeert daarom in diverse werkgroepen om de nieuwe wetgeving goed te implementeren. Hierover zullen we u regelmatig op de hoogte houden.

Voor belangstellenden lezen hier de voorlopige publicatie van de nieuwe PBM verordening (Regulation).

Meer weten

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.