Gepubliceerd door de European Safety Federation: Het lijkt erop dat er onjuiste informatie wordt verspreid over de nieuwe Europese PBM-verordening.

Nieuwe Europese PBM-verordening: update 10/02/2016

Om te beginnen is de nieuwe PBM-verordening nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Dit betekent dat er momenteel geen juridisch bindend document beschikbaar is. Het klopt dat het Europees Parlement het document op 20 januari 2016 heeft goedgekeurd. De Raad van de Europese Unie handelt momenteel de laatste fasen van het goedkeuringsproces af. Pas na definitieve goedkeuring door zowel de Raad van de Europese Unie als het Europees Parlement wordt de verordening gepubliceerd in het Publicatieblad (PB) van de Europese Unie. Vanaf dat moment is de tekst wettelijk bindend.
We weten niet wanneer die publicatie plaats vindt, maar op basis van ervaring verwachten we dat de nieuwe verordening in maart of april wordt gepubliceerd.
Denk erom dat er in de tekst een overgangsperiode is voorzien. Dit betekent dat PBM-leveranciers pas na 2 jaar hoeven te starten met het toepassen van de nieuwe verordening. Dus bijvoorbeeld het EG-typeonderzoek kan pas na die 2 jaar starten, niet eerder.

Er is inderdaad een aantal praktische vragen over de uitvoering en interpretatie van de tekst. Bijvoorbeeld op het PBM-seminar eind januari werd een aantal vragen gesteld door verschillende belanghebbenden. Het is de bedoeling van de Europese Commissie (DG GROW) om met de belanghebbenden samen te werken aan het opstellen van een volledige leidraad en een lijst met vragen en antwoorden. Dit werk gaat binnenkort van start, na publicatie van de verordening. ESF werkt als een van de belanghebbenden samen met de andere belanghebbenden aan het opstellen van de leidraad en de lijst met vragen en antwoorden. Andere interpretaties of informatie zijn niet gegarandeerd correct, en andere partijen in de markt, moeten dus opletten dat ze deze niet implementeren alvorens officiële instanties te raadplegen.

ESF zal zijn leden regelmatig op de hoogte brengen van de geboekte vooruitgang. Een belangrijke datum om in uw agenda te noteren, is maandag 11 april, de datum waarop ESF in Brussel een workshop over de verordening organiseert. Deze workshop is alleen toegankelijk voor leden. De uitnodigingen voor de leden worden binnenkort verstuurd.

Lees hier de persmededeling van vandaag van de Raad van de EU