Intersafe is vastbesloten een positieve stempel te drukken op onze planeet en samenleving. Dit maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. Onze duurzaamheidsdoelstelling: we willen bewezen oplossingen en expertise bieden om de veiligheid en het welzijn van onze stakeholders continu te verbeteren, en tegelijkertijd willen we het milieu en het welzijn van toekomstige generaties beschermen.

MVO stakeholder

MVO highlights

In deze stakeholder bericht Intersafe over haar MVO-beleid, haar prestaties en belangrijke ontwikkelingen in 2016. Het afgelopen jaar hebben we wat betreft een aantal belangrijke thema’s van Intersafe, zoals veiligheid, ethische bedrijfspraktijken en maatschappelijke invloed, aan verdere verbetering gewerkt. Bovendien richten we ons sinds kort niet meer alleen op beperking van de milieueffecten van onze eigen activiteiten, maar ook op manieren om de impact van onze persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) gedurende de hele levensduur ervan te verminderen.

Meer informatie?

Lees hier de volledige MVO-stakeholder update.

Neem voor meer informatie contact op met uw Customer Service medewerker.