De Altair 2X is een enkelvoudige of 2-gassendetector die het door zogenaamde Pulse technologie mogelijk maakt om een dagelijkse bumptest uit te voeren zonder gebruik te maken van testapparatuur en kalibratiegas! Hierdoor kunnen mensen die bijvoorbeeld werken in de asfaltverwerking, in het grondverzet, in de petrochemie, bij waterschappen en in riolering elke dag voor aanvang van de werkzaamheden eenvoudig vaststellen of hun gasmeter reageert op de aanwezigheid van H2S. Daarnaast is de meter uitgerust met XCell sensoren, met een levensduur van maar liefst 4 jaar. Dat is het dubbele van het industriegemiddelde!

MSA Altair 2X: dagelijkse bumptest zonder gas!

  • De eerste op zichzelf staande bumptest!
  • Lagere exploitatiekosten
  • Stevig gebouwd
  • 2XT Two-Tox-gasdetector

XCell Pulse Technologie, hoe werkt het?
Wanneer de detector ingeschakeld wordt, wordt automatisch begonnen met een electronische pulsecontrole die de sensorkatalysator en elektrolytische interactie activeert, en die minieme correcties toepast ten opzichte van eerdere kalibratiewaarden. Vervolgens voert de gebruiker een flowcontrole uit door uit te ademen richting de sensorinlaat. Een zuurstofdetector in de sensor, die alleen actief is tijdens de pulse- en flowcontrole, detecteert de daling van het zuurstofgehalte van de uitademing. Als deze controles allebei worden doorstaan, slaagt de detector voor de bumptest.

Meer Weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker,

Of download de MSA brochure