Goed onderhoud staat of valt met het beheer van uw veiligheidsproducten. Apparatuur moet immers niet alleen functioneren, maar ook blíjven functioneren. Met de online tool matman.intersafe.eu van Intersafe Services draagt Intersafe bij aan het inzichtelijk maken van uw veiligheidsproducten. Zo blijft u altijd ‘in control’.

Matman: Online inzicht in onderhoud

Vrijwel iedere organisatie besteedt veel aandacht aan de aanschaf van veiligheidsproducten. Zonder gedegen onderhoud loopt u echter het risico dat uw veiligheid op termijn een ‘papieren veiligheid’ wordt. Om het onderhoudsproces zo eenvoudig en inzichtelijk mogelijk te maken, biedt Intersafe Services u een online tool: Matman. Met behulp van deze tool weet u altijd precies waar, wanneer en door wie uw veiligheidsproducten zijn gekeurd.

Veilig werken

Veiligheid op het werk is geen mooie bijkomstigheid, maar een absolute must. Het aanschaffen van het juiste materiaal, zoals machines, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) is slechts de eerste stap op weg naar veilig werken voor iedereen. Maar hoe zit het met al die andere stappen? Een goed veiligheidsbeleid vraagt om continue waakzaamheid en aandacht voor veiligheid in élke stap van het proces: de aanschaf van (de juiste) veiligheidsproducten, maar ook de keuring, het onderhoud en de aandacht voor veiligheidscultuur en -gedrag. Intersafe maakt zich sterk voor de bijdrage aan compliance: het door de werkgever naleven van wet- en regelgeving. Dat is niet alleen prettig voor de werknemer, maar ook voor de werkgever zélf. Een ongeval op het werk als gevolg van slechte of ontbrekende arbo of preventiemaatregelen kost immers meer dan alleen verzuimdagen en schadeloosstellingen: menselijk leed is niet uit te drukken in geld. Verder kunnen bedrijfsongevallen leiden tot economische effecten zoals een lagere betrokkenheid en motivatie van het personeel of het verlies van klanten en contracten.

Het servicespakket van Intersafe

Compliance vraagt u de veiligheid van uw werknemer op de werkvloer niet voor lief te nemen, maar in plaats daarvan continu waakzaam en alert te blijven. Aandacht voor veiligheid zit immers niet alleen in de aanschaf van de juiste middelen, maar in iedere stap van het proces: van nulmeting van risico’s tot specificatie, selectie en aanschaf van pbm’s tot de uitgifte ervan aan de werknemer. Maar ook: van instructie, keuring en onderhoud tot aandacht voor de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag binnen de organisatie. Veranderende risico’s en omstandigheden maken het noodzakelijk, keer op keer deze stappen te doorlopen. Daarom beperkt Intersafe zich niet tot één moment, maar tot een continue bijdrage in alle stappen, telkens opnieuw.

Om de veiligheid binnen uw organisatie te vergroten, kunt u bij Intersafe terecht voor onder andere:

  • Nulmetingen;
  • Specificatie en selectie van pbm’s;
  • Bestellen en uitgeven van pbm’s;
  • Instructie, keuring en onderhoud;
  • Verbetering van veiligheidscultuur en -gedrag.

Conform de Europese Richtlijn 89/656/EEG en Arbobesluit, hoofdstuk 8, artikel 8.3 bent u als werkgever verantwoordelijk voor het onderhoud, de reparaties en de noodzakelijke vervangingen van alle benodigde pbm’s. Met andere woorden: u dient er voor te zorgen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen functioneren zoals ze behoren te functioneren!
Uiteraard helpt Intersafe u daarbij graag. Zo kunt u bij ons een serviceovereenkomst afsluiten voor het reguliere onderhoud. Denkt u hierbij aan het visueel keuren van uw valbeveiliging, het onderhouden en repareren van valblokken, kalibratie, onderhoud en bumptesten van uw gasdetectieapparatuur, het adviseren over en keuren van ademluchtmaskers, luchtkappen en motorunits, het vullen en keuren van ademluchtcilinders en het onderhoud aan uw ademluchttoestellen. Om dit noodzakelijke onderhoud voor u inzichtelijk te maken, kunt u gebruik maken van onze handige online tool: Matman. U vindt deze tool via de link matman.intersafe.eu.

Over Matman

Matman maakt de keuringen van uw pbm’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) inzichtelijk. Maar dat niet alleen: u kunt ook al uw andere keuringsplichtige middelen toevoegen in deze handige online tool, zoals bijvoorbeeld uw AED’s en brandblussers. Eenmaal geregistreerd in Matman weet u niet alleen waar, wanneer en door wie uw apparatuur gekeurd is, maar ook wanneer uw materiaal opnieuw gekeurd moet worden. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en bent u tijdig in de gelegenheid een afspraak te maken voor een nieuwe keuring.

De voordelen van Matman

De staat van uw gasmeters, adembeschermende middelen en andere veiligheidsapparatuur altijd overzichtelijk op een rij: een veilig idee. Maar hier houden de voordelen van Matman nog niet op. Zo heeft u, dankzij de online tool, ook altijd alle keuringsrapporten bij de hand. Met een eenvoudige muisklik kunt u de rapporten van keuring op ieder gewenst moment oproepen. Nadert de datum waarop uw materieel opnieuw gekeurd moet worden? U ziet het in één oogopslag in Matman, maar u kunt er ook voor kiezen om een handige e-mailnotificatie in te stellen. De interval bepaalt u zelf. Zo attendeert Matman u op de noodzaak van een herkeuring, zonder dat u er enig omkijken naar heeft. Hierdoor wordt het voor u als werkgever gemakkelijker te voldoen aan de Europese Richtlijn 89/656/EEG, waarin u verantwoordelijk gesteld wordt voor het onderhoud, de reparaties en de noodzakelijke vervangingen van alle benodigde pbm’s binnen uw organisatie. Bent u, ondanks de handige e-mailnotificatie, onverhoopt te laat met keuren van uw materieel? Matman onthoudt voor welk materiaal u nog actie moet ondernemen. Zo hoeft u nooit te vrezen dat het onderhoud aan uw veiligheidsapparatuur op een gegeven moment “vergeten” wordt of er bij inschiet.

Matman: voor wie?

Veiligheid is van het grootste belang. Overal, altijd en voor iedereen. Daarom stelt Intersafe deze handige online tool (te vinden op Matman.intersafe.eu) beschikbaar voor álle klanten met onderhoudsplichtige middelen (pbm’s, arbeidsmiddelen, gereedschappen, meetapparatuur, etc. Arbobesluit, Hoofdstuk 7, artikel 7.4 a (*vraag naar de voorwaarden)

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.