Op het NSWE 2018 gaan we graag de dialoog aan over een integrale oplossing voor alle vragen die deze visie oproept. Welke uitdagingen vind je op jouw pad? Er is geen blauwdruk van de ideale aanpak, maar we kunnen wel leren van de best practices en aan de hand van praktische hulpmiddelen alle mogelijkheden bediscussiëren. En enthousiast raken door de verhalen van onze inspirerende sprekers, leerzame workshops en interessante stands van onze leveranciers met de nieuwste innovaties.

License to operate | Leadership in empowerment | ROI on safety

Van inkoper tot veiligheidskundige en van operationeel manager tot HR manager… wat je rol ook is, op ons Event werken we het hoofdthema verder uit in verschillende (ook voor jou) relevante subthema’s:

License to operate

Compliance

Duurzaam ondernemen en eigen regie nemen in veiligheid. Wat betekent dit nu vanuit juridisch oogpunt en de wil om ‘compliant’ te blijven? Compliance management is  een belangrijk onderwerp. Het is de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor de ‘License To Operate (LTO)’. De toenemende hoeveelheid en complexiteit van na te leven (wettelijke) regels vraagt om een systematische, doordachte en integrale aanpak. Toezichthouders hebben er baat bij als organisaties hun eigen verantwoordelijkheden voor implementatie en naleving van regels serieus nemen en zij de manier van toezicht (kwantitatief en kwalitatief) daarop kunnen afstemmen. Dan is een algemeen geaccepteerd referentiekader van ‘goed compliance management’ een belangrijk hulpmiddel voor alle betrokken partijen om risicomanagement te kunnen uitoefenen.  De maatschappij vraagt daarbij om na te denken over beperkingen impact en invloed op milieu en sociaal gebied. Organisatie nemen meer en meer verantwoordelijkheid. De rol richting leveranciers en klanten verandert, oplossingen moeten duurzaam zijn.

Leadership in empowerment

Duurzame inzetbaarheid en leiderschap in gedrag

Langer doorwerken is een gegeven.  Maar er zijn beroepen die mentaal en/of fysiek een uitdaging kunnen vormen voor veel mensen. Daarnaast anticiperen organisaties op continu veranderende markt- en technologische ontwikkelingen. Hoe blijf je als medewerker aantrekkelijk voor werkgevers? Hoe flexibel ben je? Het ontstaan van krapte op de arbeidsmarkt en instroom van een nieuwe lichting jonge medewerkers vergt een ander personeelsbeleid. Organisaties die ‘agile’ willen werken, hebben een beleid nodig dat medewerkers ondersteunt eigen regie te nemen in zijn of haar ‘employablity’. Het nemen van eigen regie en ‘eigenaarschap nemen in veiligheid’ zijn uitspraken die je steeds vaker hoort. De vraag is dan ook: Hoe schep je als organisatie een zo optimaal mogelijk leef-, leer- en werkklimaat om eigen regie als individu en team te stimuleren? Welke leiderschapsstijl(en) passen hierbij? Hoe en met welke middelen faciliteren we dit? Binnen dit thema spelen vooral de ‘zachte’ factoren een rol. Ontdek in hoeverre positieve psychologie  medewerkers bewust kan laten worden, hen kan motiveren en enthousiasmeren om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun individuele veiligheid en gezondheid. Sommigen denken nog steeds denken dat we mensen dingen moeten opleggen, terwijl leiderschapsstijlen met een bottom up aanpak bewezen resultaten tonen. (Een voorbeeld hiervan zijn  Safety ambassadors). Tijdens deze dag willen we  inzicht geven in wat je zelf kunt doen om ‘fit for the job’ te zijn en te blijven. Wat heb je daar voor nodig en hoe kan je hier als organisatie in faciliteren?

ROI on safety

Inkoop t.o.v. individueel eigenaarschap

Herken je dat? Vanuit het oogpunt van individueel eigenaarschap ga je graag voor de meest duurzame en/of meest veilige oplossing, maar je budget dwingt je soms tot een andere variant. Hoe ga je om met deze soms tegenstrijdige belangen? Hoe maak je veiligheid en gezondheid kwantitatief? Het gevolg van incidenten en beroepsziektes is uit te drukken in financiële impact. Er worden tools ontwikkeld die op individueel niveau veiligheid (pbm) en de compliance status bijhouden. Dit geeft inzicht in het integrale veiligheidsniveau van organisaties. Hoe koop je individuele veiligheid en gezondheid in om bij te dragen aan de operational excellence van uw organisatie?

Ga je de uitdaging aan? Reserveer dan 15 maart 2018 in je agenda!

Meer weten over NSWE?

Kijk op www.nswe.nl of neem contact met ons op.