De keuze, het gebruik en onderhoud van oogbescherming blijft een belangrijk aandachtspunt. De ogen behoren niet alleen tot een van onze belangrijkste zintuigen, maar zijn ook heel kwetsbaar. Jaarlijks vinden dan ook helaas regelmatig ongevallen plaats met onherstelbaar oogletsel waarbij een deel of het gehele gezichtsvermogen van het slachtoffer verloren gaat.

Keuze, gebruik en onderhoud van oogbescherming

Zorg dat u compliant bent

Goede en doelmatige oogbescherming is in de praktijk belangrijk ter voorkoming van het verlies van het gezichtsvermogen. Naast de juiste keuze op basis van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), is onderhoud en het op tijd vervangen van oogbescherming een belangrijk aandachtspunt. In de praktijk wordt oogbescherming zoals een beschermbril of veiligheidsbril vaak te lang gebruikt en wordt er te weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld de veroudering van het materiaal waardoor de beschermende functie niet meer optimaal is.

De keuze van de juiste oogbescherming

Om te komen tot de juiste keuze van oog- en gelaatsbescherming heeft de Europese Commissie van Standaardisatie (CEN) in 1999 een leidraad ontwikkeld voor de keuze, het gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtbeschermers (Bron: NPR-CR 13464:1999 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors). Dit document is in het Nederlands vertaald en verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

ISO richtlijn

Inmiddels wordt er binnen ISO ook gewerkt aan de ontwikkeling van een norm of leidraad voor de keuze, het gebruik en onderhoud van oog- en gelaatsbescherming en recentelijk is begin dit jaar een concept document gepubliceerd voor verder commentaar (ISO / CD 19734:2017 Eye and face protection – Guidance on selection, use and maintenance). In dit document wordt nader ingegaan op de soorten oogletsel die veroorzaakt kunnen worden bij onder meer mechanische, chemische, biologische, straling gevaren en de gevaren van laser, laswerkzaamheden, bij een vlamboog en bij glas blazen.

Onderhoud en levensduur

Opmerkelijk hierbij is dat onder het hoofdstuk “onderhoud” nader ingegaan wordt over het vervangen van oogbescherming. Zo wordt aangegeven dat iedere keer vóór gebruik de oogbescherming zoals een veiligheidsbril door de gebruiker moet worden gecontroleerd op zichtbare schade of gebreken. Zo zal oogbescherming moeten worden vervangen bij zichtbare schade aan montuur en/of lensmateriaal, of wanneer de oogbescherming een beschermende functie heeft gehad bij een incident waardoor oogletsel had kunnen ontstaan. Daarnaast wordt geadviseerd om oogbescherming in ieder geval om de twee jaar te vervangen.

Meer informatie?

Contactpersoon: Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige M +31 (0)6 539 39 119 of E j.putman@intersafe.eu. of gebruik ons contactformulier.