Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), bewust, groen, duurzaam. Welke naamkaartje eraan hangt, is niet zo belangrijk, het gaat erom wat een bedrijf daadwerkelijk doet. Intersafe heeft ervoor gekozen haar bedrijfsprocessen tegen het licht van EcoVadis te houden. Dit mondiale platform begeleidt bedrijven bij het beperken van CO2-uitstoot, energieverbruik en afval en legt bovendien sociaal en ethisch zakendoen onder de loep.

Intersafe onderneemt duurzaam

Duizenden ondernemingen, waaronder multinationals als Coca-Cola, Akzo Nobel en Renault, maken gebruik van EcoVadis Sustainable Supply Management. Het platform, dat in 2008 werd opgericht, ondersteunt hen bij het in kaart brengen van inkoop- en leveringstrajecten. “Hoe duurzaam zijn we eigenlijk?”, vraagt Yves Pétin, CEO van Intersafe, retorisch. “Zonder concreet inzicht in energieverbruik, leveranciersafspraken, product compliance en werkomstandigheden kun je geen doelstellingen formuleren. We volgen de internationale richtlijn ISO 26000, die aan het beoordelingssysteem van EcoVadis is gekoppeld. Het is een intensief traject dat MVO in breedste zin omvat.”

Waarom kiest Intersafe voor EcoVadis?
ISO26000 is de internationale richtlijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het platform van Ecovadis is gebaseerd op die richtlijn, waarbij zij tools aanreikt die de deelnemers helpt de voortgang op hun MVO-onderwerpen te meten. Deze meting wordt binnen het platform gebenchmarkt voor de groothandelsbranche. Intersafe toetst haar voortgang en gebruikt de resultaten die binnen de benchmark van belang zijn, als uitgangspunt, om te bepalen welke MVOonderwerpen prioriteit moeten krijgen in het verder verbeteren.

Als groothandel hebben wij een belangrijke rol in de keten tussen fabrikanten en eindgebruikers. Als wij invloed uitoefenen op de fabrikant, door gerichte eisen te stellen en controle afspraken te maken, kunnen wij onze klanten voorzien van ethisch verantwoorde producten, wat weer impact heeft op de eindgebruikers. Zo kunnen wij een positief effect op de gehele keten uitoefenen en bijdragen aan de maatschappij. Deze invloedrijke rol maakt het des te belangrijker voor ons om de juiste prioriteiten te bepalen.

De laatste meting binnen EcoVadis heeft geresulteerd in tien focuspunten:
1) Gezond en veilig werken bij onze klanten
2) Duurzaamheidpresentatie van onze leveranciers
3) Arbeidsregelingen van onze leveranciers
4) Ons energieverbruik en CO2 uitstoot
5) Duurzaamheid van onze producten
6) Het welzijn van onze werknemers
7) Het verantwoord verwerken van onze producten na het einde van hun gebruik
8) Ontwikkeling van onze werknemers
9) Anti-corruptie maatregelen
10) Ethisch verantwoorde marketing

Intersafe is met de belangrijkste onderwerpen aan de slag gegaan en heeft concrete doelstellingen geformuleerd. “Allereerst kijken we naar onszelf”, zegt Yves Pétin. “Wat kunnen wij doen om onze impact op het milieu en de omgeving te minimaliseren.” Daarnaast geldt de missie van Intersafe, als verantwoord werkgever, ook voor haar eigen medewerkers; Toegewijd om te voorzien in een veilige en gezonde werkomgeving voor onze werknemers. Veilig werken, veilig gevoel, daar staan we voor. Daarnaast zijn wij de schakel in de persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) keten, tussen fabrikanten en eindgebruikers, dus streven wij ernaar onze klanten te ondersteunen in hun bijdrage aan de maatschappij en die producten en services te verlenen die hen helpt de duurzaamheid te verbeteren. Dit sluit naadloos aan bij onze strategie om klanten, naast de juiste pbm, te voorzien van een integrale aanpak op het gebied van veilig werken. Vanaf de risico-inventarisatie tot en met trainingen op effectief gedrag en een cultuur van veiligheidsbewustzijn.

“Je kunt niet meer zonder een gedegen MVO-beleid,” zegt Yves Pétin. “Niet alleen omdat de overheid hoge eisen stelt, wij hebben een verantwoordelijkheid richting onze klanten, eindgebruikers en medewerkers. Het is voor Intersafe noodzakelijk om leveranciers en alle andere stakeholders in het traject te betrekken, zodat wij met elkaar tot optimale maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid komen. Sommige organisaties in de keten zijn al heel ver in de duurzame ontwikkeling van hun producten. We zijn op de goede weg. Er valt natuurlijk nog het nodige te doen en duurzaam werken is niet iets wat stopt als aan alle voorwaarden is voldaan. Dat blijven wij continu verbeteren.”

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met uw Customer Service medewerker.